nieuws

Flexovit stuwt het resultaat verder op

bouwbreed

Flexovit International, producent van slijpstenen, heeft zijn resultaten in 1992 behoorlijk verbeterd. De nettowinst kwam uit op f. 6,7 miljoen tegen f. 2,2 miljoen in 1991. Wel zit in het resultaat van 1992 een bijzondere bate van f. 800000, afkomstig van verschillende kleinere posten, aldus een toelichting van algemeen directeur J.A. Katsman. Het bedrijfsresultaat nam met 37 procent toe tot f. 10,7 miljoen. De omzet groeide van f. 132,9 miljoen tot f. 134,8 miljoen.

Flexovit is niet ontevreden met deze resultaten, vooral gezien de krimpende industriele produktie, het lage investeringsniveau en de valuta-ontwikkelingen in belangrijke landen als Australie, het Verenigd Koninkrijk en enkele Scandinavische landen.

Aan een prognose voor het lopende boekjaar wil Flexovit zijn vingers niet branden. De directie wijst op de onzekere economische en valutaire omstandigheden in een aantal afzetlanden. De winst en omzet staan onder druk. Verder is er volgens de directie sprake van verlaging van de marges, die mogelijk kan worden gecompenseerd door de introductie van nieuwe produkten.

Reageer op dit artikel