nieuws

Corporaties hebben steun rijk nodig om te bouwen

bouwbreed

Woningbedrijven en corporaties hebben onvoldoende financiele middelen om zonder rijkssteun een omvangrijk programma van sociale woningen te realiseren. De brutering/salderingsoperatie van de rijksoverheid zal in deze situatie geen verandering brengen.

Dit schrijft het Platform Gemeentelijke Woningbedrijven (PGWB) in een brief aan staatssecretaris Heerma en de leden van Vaste Kamercommissie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

De brutering/salderingsoperatie is erop gericht de toekomstige subsidieverplichtingen van het rijk aan corporaties contant te maken en weg te strepen tegen uitstaande rijksleningen. Op deze wijze hoopt het ministerie van VROM van zijn DKP-verplichtingen af te komen.

De uitkomst van deze operatie staat echter allerminst vast, aldus het PGWB. De resultaten verschillen van corporatie tot corporatie. Ze is “onzeker binnen een zeer grote marge’, zo schrijft het platform, “omdat de uitkomst afhangt van de veronderstellingen over de toekomstige ontwikkelingen van de huur, de lastenstijging en de rente. Zo kan de netto contante waarde van de verplichtingen tussen de f. 50 en f. 70 miljard liggen.”

Geen verbetering De operatie zal in ieder geval niet leiden tot een

betering van de financiele positie van woningbedrijven en de corporaties, verwacht het PGWB.

Dat zou wel het geval moeten zijn, getuige de woningbouw die ze in de sociale sector zonder rijkssteun zullen moeten plegen.

“Het PGWB maakt zich hierover des te meer zorgen omdat dit programma verder zal moeten worden uitgebreid ten bate van de toenemende stroom im migranten en vluchtelingen.”

Daarmee spreekt het PGWB het standpunt van minister Alders en staatssecretaris Heerma in hun brief over de Trendbrief Volkshuisvesting tegen.

Immers, de bewindslieden gaan er juist van uit dat er minder in de sociale sector en meer in de duurdere huur- en koopsector zal moeten worden gebouwd.

Het is volgens het PGWB noodzakelijk dat er overeenstemming bestaat over de uitgangspunten en rekenmethodes, die in het kader van de brutering worden gehanteerd.

Met klem wordt daarom verzocht de woningbedrijven in ieder geval ruim de gelegendheid te geven om rekenresultaten met het ministerie te bespreken.

De brutering/salderingsoperatie wordt op dit moment door het ministerie van VROM aan een analyse onderworpen.

Over de resultaten hiervan zal de Tweede Kamer nog dit voorjaar worden geinformeerd.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels