nieuws

Bouwbeleid WVC brengt Utrecht in problemen

bouwbreed Premium

De provincie Utrecht kan de kwaliteit van de huisvesting in de gezondheidszorg “zo langzamerhand” niet meer garanderen. Oorzaak hiervan is het terughoudende bouwbeleid van het ministerie van WVC.

Dat schrijven gedeputeerde staten in een notitie aan de statencommissie voor maatschappelijk welzijn, volksgezondheid en ouderenbeleid (mvo) en aan staatssecretaris Simons van WVC. De notitie heeft als onderwerp de voortgang van bouwplannen van zogenoemde ‘zorgaccommodaties’ (ziekenhuizen, zwakzinnigeninrichtingen en verpleeghuizen).

Tot en met 1996 staat er ruim f.90 miljoen aan nieuwe bouw–initiatieven voor de gezondheidszorg op de Utrechtse wensenlijst. Dat is f.7 miljoen meer dan er beschikbaar is.

Nieuwe, omvangrijke plannen zijn onder meer de verbouwing van het Lorentz-ziekenhuis in Zeist, de bouw van een verpleeghuis in Soest en de verbouw met uitbreiding van verpleeghuis De Meent in Veenendaal.

De totale bouwbehoefte voor de komende tien jaar in het Utrechtse bedraagt minimaal f.700 miljoen, aldus GS. Per jaar heeft het ministerie echter slechts zon f.40 miljoen voor de provincie uitgetrokken.

Voor 1996 lijkt bovendien sprake te zijn van een bouwstop.

Procedures De provincie heeft verder bij het ministerie van WVC aandacht gevraagd voor de regels rond de Wet Ziekenhuisvoorzieningen. “Steeds vaker signaleren we dat besturen en directies van instellingen niet meer precies weten hoe de procedures voor bouwplannen dienen te verlopen. Dit, gecombineerd met de onzekerheid bij de instellingen over het bouwbeleid op de langere termijn, leidt tot terughoudendheid bij het maken van bouwplannen” , aldus GS. Overigens trokken de drie Randstadprovincies in januari van dit jaar ook al aan de bel bij staatssecretaris Simons over het tekort aan beschikbare bouwmiddelen en de afgekondigde bouwstop.

GS adviseren de staatssecretaris eveneens het Diakonessenhuis in Utrecht toe te staan een aantal werkzaamheden te laten verrichten in aanvulling op de vervangende nieuwbouw van dit ziekenhuis. Met het meerwerk, dat onder meer technische en kwalitatieve verbeteringen van het nieuwbouwplan behelst, is een bedrag van f.9,7 miljoen gemoeid.

Reageer op dit artikel