nieuws

Architecten kregen vorig jaar minder opdrachten

bouwbreed

De architectenbureaus hebben vorig jaar minder opdrachten ontvangen. Uit gisteren gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat de netto orderontvangst 3,2 procent minder was dan over 1991.

De bouwsom van deze opdrachten is eveneens teruggelopen. De waarde hiervan bedroeg f. 14,38 miljard. Dat is f. 0,47 miljard minder dan in 1991 en weer f. 0,76 miljard minder dan het topjaar 1990.

Twee weken geleden constateerde het CBS in een omzetonderzoek onder dienstverleners dat door deze ontwikkeling de inkomsten bij architecten teruglopen.

Uit dat betreffende onderzoek blijkt dat de omzet over het eerste kwartaal 1993 zal gaan afnemen.

Ondanks de daling in de netto ontvangen opdrachten steeg de waarde van de onderhanden ontwerpen met 3,6 procent tot f. 27,14 miljard ultimo 1992.

Hiermee is het afgelopen jaar weer beter dan de voorgaande jaren. Volgens het CBS valt dit te verklaren uit het feit dat de waarde van de netto ontvangen opdrachten in 1992 f. 0,94 miljard hoger was dan die van de op de bouwplaats begonnen werken in dat jaar.

Opvallend is dat de nieuwbouw van woningen zich voor de architecten wel goed ontwikkelt.

Zowel bij de ontvangen opdrachten als bij onderhanden ontwerpen nam het segment nieuwbouwwoningen toe. De waarde van de ontvangen opdrachten voor te bouwen woningen steeg met f. 1,29 miljard tot f. 5,97 miljard, en het segment nieuwbouw bij onderhanden ontwerpen nam toe met f. 1,19 miljard tot f. 8,56 miljard.

Ondanks alle sombere berichten over de werkgelegenheid steeg het aantal personeelsleden bij de particuliere architectenbureaus. Ten opzichte van eind 1991 werkten er 10800 mensen bij de bureaus, een groei van 2,5 procent.

Reageer op dit artikel