nieuws

Arbeidsinspectie komt bouwlift controleren

bouwbreed Premium

Evenals dit vorig jaar heeft plaats gehad voor de kranen, zal met ingang van 1 mei 1993 door de Arbeidsinspectie een begin worden gemaakt met een landelijk inspectie-po voor bouwliften. Vanaf die datum gaan de acht districten controleren of dit materieel voor goederenvervoer, voldoet aan de wettelijke voorschriften.

In het kader van de Arbeidsomstandighedenwet, in het bijzonder het Veiligheidsbesluit voor fabrieken en werkplaatsen, zijn wettelijke voorschriften gegeven voor de uitvoering en het gebruik van bouwliften.

Voor de beoordeling of bouwliften aan die voorschriften voldoen, hanteert de Arbeidsinspectie de norm zoals vastgelegd in de derde druk van NEN 1080 ‘Bouwliften voor goederenvervoer’.

Bij de vaststelling van deze norm in mei 1988 is afgesproken dat de bouwliften uiterlijk na vijf jaar aan die norm zouden moeten voldoen. Dit betekent dat vanaf 1 mei alle in gebruik zijnde en nieuwe bouwliften aan genoemde norm derhalve moeten voldoen. Behalve eisen aan de constructie, uit

ring, opstelling en het gebruik, bevat NEN 1080 ook eisen met betrekking tot periodiek onderhoud en documentendossier.

Kranen Bij de controle in 1992 van in de bouw gebruikte kranen heeft de Arbeidsinspectie, zoals wij reeds eerder schreven, in een beduidend aantal gevallen moeten vaststellen, dat het met de veiligheid van dit materieel niet zo nauw werd genomen.

In enkele gevallen is de inspectie er zelfs toe moeten overgaan het materieel buiten bedrijf te stellen.

Bij de Aboma zijn in de achterliggende maanden reacties binnengekomen , waaruit blijkt dat vele betrokkenen in de bouw van mening zijn dat vanaf 1 mei alleen tandheugelliften zouden zijn toegestaan en dit op grond van genoemde norm NEN 1080.

Kabelliften Zoals de Aboma dit inmiddels al heeft laten weten is dit niet juist. Het gebruik van kabelliften blijft toegestaan. In het NEN-blad zijn normen opgenomen, waaraan beide lifttypen moeten voldoen.

Norm NEN 1080 (derde druk) is te verkrijgen bij het Nederlands Normalisatie Instituut, in Delft.

Reageer op dit artikel