nieuws

Wka-uitspraak roept voor D66 vragen op

bouwbreed Premium

De Wet ketenaansprakelijkheid (Wka) biedt de belastinginspecteur geen vrijbrief om een hoofdaannemer aansprakelijk te stellen voor belastingontduiking door zijn onderaannemer.

De Belastingkamer van de Hoge Raad heeft het automatisme waarmee de Rotterdamse inspecteur de door een bedrijfje ontdoken belastingen en premies wilde verhalen op de enig aandeelhouder van een vennootschap die een scheepvaartdienst tussen de VS en Europa onderhoudt, op principiele gronden onderuit gehaald. De Wka was indertijd bedoeld om fraude in met name de bouw in de keten hoofd- en onderaannemer aan te pakken.

Het D66 Tweede-Kamerlid G.

Ybema heeft staatssecretaris Van Amelsvoort van financien inmiddels schriftelijk gevraagd of hij de opvatting deelt dat de strekking van de wet door de uitspraak is aangetast. Volgens de D66-er wordt door de uitspraak de hele strekking van de Wet ketenaansprakelijkheid omgedraaid:niet de hoofdaannemer maar het (tijdelijke) personeel van de malafide onderaannemer zou aansprakelijk worden gesteld.

Reageer op dit artikel