nieuws

Wethouder Jeroen Saris legt hoofd niet in schoot

bouwbreed Premium

Wethouder Jeroen Saris van Amsterdam heeft ongetwijfeld de zwaarste week in zijn loopbaan achter de rug. Begin deze week werd bekend dat ING Groep geen heil meer ziet in grootschalige ontwikkeling van de IJ-oevers en dat de rijksbijdrage voor infrastructuur in dat gebied ook niet zeker. Daags na deze ontluisterende mededelingen van ING en premier Lubbers moest Saris voor een gehoor van kritische beleggers zijn nieuwe kantoren aanpak voor de binnenstad uitleggen. Duidelijk is dat hij het hoofd niet laat hangen. De kantorenmarkt in Amsterdam is ziek. Op dit moment is de leegstand in zowel het centrum als daarbuiten onacceptabel hoog. In de Amsterdamse Zuiderkerk lichtte Jeroen Saris (Groen Links), belast met ruimtelijke ordening, donderdagmiddag zijn inbreng toe om deze ontwikkeling een halt toe te roepen. De Dienst Ruimelijke Ordening (DRO) wil met de nieuwe nota ‘Kantoren in de Amsterdamse Binnenstad’ de balans herstellen. De tijd dat alleen maar aandacht werd besteed aan het neerzetten van woningen heeft afgedaan.

“Een goed centrum moet een mix van kantoren, wonen en cultuur hebben” , meent Saris.

“Wonen is de laatste tien jaar gestimuleerd en met succes.

De binnenstad is aan de beterende hand. Maar ook de werkfunctie van de stad moet tot ook tot zijn recht komen.”

Het probleem voor de gemeente is echter dat de laatste jaren steeds meer bedrijven en instellingen uit het centrum weggetrokken naar de randgebieden of andere steden. Maar Saris ziet een lichtpunt om het dreigende hartinfact van het stad te voorkomen. “De binnenstad is een broedplaats voor kleine en startende ondernemingen. De tendens is schaalverkleining. Er moet daarom voldoende aanbod zijn van kleine hoogwaardige kantoren en dan liefst nog van spraakmakende architectuur.”

De grootste flessehals voor Amsterdam om dit beleid tot een succes te maken, vormt de infrastructuur. De aanwezige beleggers en makelaars in de Zuiderkerk waren van mening dat een goede bereikbaarheid van het centrum een wezenlijk onderdeel moet zijn van het plan.

Geen geld “Nog meer autoluw maken lijkt ons niet de beste aanpak” , verklaart Erik Annaert van het makelaarskantoor De Boer, Den Hartog en Hooft. Dit bedrijf presenteerde begin dit jaar een breder onderzoek over de Amsterdamse kantorenmarkt. Ook hier was de teneur niet bijster positief. Annaert: “In de financiele dienstverlening is met toch gevoelig voor het punt bereikbaarheid. Er moet een goede verbinding komen met het centrum.”

Wethouder Saris deelt deze mening, maar zit met het probleem dat hij geen geld heeft.

Zo overweegt hij bijvoorbeeld de investering in de ‘Vara-tunnel’ te schrappen om de Weesperstraat nog verder te verbeteren. Daarnaast kost het ondergrondse deel van de NoordZuidlijn hem minimaal een kwart miljard gulden.

Inmiddels dreigt zijn beleid in een vicieuze cirkel te belanden.

Als er geen geld komt voor de infrastructuur dan laten de be leggers het afweten en kan Saris zijn kantorenbeleid niet uitvoeren. Voor de ING Groep speelde niet alleen het lage rendement van tussen de 2 en 3 procent een rol om af te haken bij het IJ-oeverpo.

Ook de problemen rond de financiering van infrastructuur bleken een punt van ergenis voor de bank.

In de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (Vinex) van het ministerie van VROM krijgt de gehele regio tot het jaar 2005 niet meer dan f.1,4 miljard toebedeeld voor de aanpak van de infrastructuur.

Saris heeft alleen al voor zijn stad f.3,5 miljard nodig ‘om de infrastructuur een kwalitatieve sprong vooruit te laten maken’.

Saris: “We zijn in een klassieke positie gekomen dat de overheid een nota presenteert en daar dan niet voor wil betalen. We zijn van mening dat de overheid het voortouw moet nemen om de infrastructuur te financieren. Het marktdenken over dit onderwerp is in Den Haag wel erg ver doorgeslagen. In Vinex staat dat het locatiebeleid moet zijn gericht op de binnenstad en daar hoort ook de financiering van het openbaar vervoer bij.”

Reageer op dit artikel