nieuws

Weer een OG-fonds in opspraak

bouwbreed Premium

Handel in aandelen van het vastgoedfonds De Nieuwe Maasstad is niet langer toegestaan. De Nederlandsche Bank (DNB) zal het fonds geen vergunning verlenen. De Vereniging voor de Effectenhandel heeft haar leden verboden nog langer te bemiddelen in aandelen De Nieuwe Maasstad. Die stukken staan genoteerd op het niet-officiele gedeelte van de Amsterdamse effectenbeurs.

De centrale bank heeft de vergunning geweigerd naar aanleiding van de bevindingen van de stille curator, die vorige maand door DNB werd aangesteld. “Geconstateerd is dat de bedrijfsvoering inadequaat is, de financiele waarborgen onvoldoende zijn en onvoldoende zekerheid bestaat dat de belangen van de deelnemers niet zullen worden geschaad” , aldus de directie van De Nieuwe Maasstad.

DNB heeft de aanstelling van de stille curator verlengd. Hij zal in nauw overleg met het bestuur van de vennootschap trachten een oplossing te vinden voor de positie van de kleine aandeelhouders in het fonds, nu publieke verhandeling van de stukken niet meer mogelijk is. Indien uitkoop van de minderheidsaandeelhouders niet mogelijk blijkt, zal ontbinding van de vennootschap nodig zijn, aldus de directie.

Reageer op dit artikel