nieuws

VVD wil vermogensbelasting afschaffen

bouwbreed

De vermogensbelasting moet in vijf jaar tijd gefaseerd worden afgeschaft om te voorkomen dat nog meer kapitaal Nederland ontvlucht.

Dat is de strekking van een initiatief-wetsvoorstel van de VVD-Tweede Kamerleden De Korte en Van Rey, dat zij gisteren bekend maakten.

De Wet op de Vermogensbelasting 1964, die kan worden gezien als het vervolg van de Wet op de Vermogensbelasting uit 1892, leidt ertoe dat veel Nederlands kapitaal over de grens verdwijnt. Dat is slecht voor de economie, aldus De Korte in een toelichting op het voorstel.

Onder verwijzing naar een rapport van de Katholieke Universiteit Brabant over de invloed van vermogensbelasting op fiscale emigratie, het zogenaamde rapport Juch, meldt het Tweede Kamerlid dat er maar liefst 55000 potentiele emigranten zijn.

“Als die allemaal over de grens verdwijnen, betekent dat een verlies van f.2,8 miljard aan inkomstenbelasting. Wij willen met ons wetsvoorstel een duidelijk signaal aan deze mensen afgeven dat we bereid zijn hen tegemoet te komen.”

Dat zijn overigens niet de enige bezwaren. Zo wordt in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel gewezen op het feit dat het vermogen dat in bedrijven is geinvesteerd direct wordt aangetast.

Uit het rapport Juch blijkt dat afschaffing van de vermogensbelasting per saldo meer opbrengt dan dat het aan verlies van belastinginkomsten kost.

Het opbrengstverlies wordt geraamd op f.310 miljoen in 1994, oplopend tot f.1850 miljoen in 1998.

Ondanks dit gegeven geeft de VVD in zijn voorstel aan waar de dekking voor directe kosten van deze afschaffingsoperatie kan worden gevonden:via de opbrengsten uit het plan van de regering voor de bestrijding van belastingfraude.

Na aftrek van de uitvoeringskosten levert deze fraudebestrijding f.840 miljoen op in 1996, zo staat in de Miljoenennota. Volgens De Korte en Van Rey kan het plan echter nog verder worden geintensiveerd, zodat in 1998 een jaarlijkse opbrengst kan worden gegenereerd van f.1850 miljoen.

Staatssecretaris Van Amelsvoort kan niet anders dan het eens zijn met het westvoorstel, zo denkt De Korte. “De staatssecretaris heeft zelf in diverse interviews verklaard ook voor afschaffing van de vermogensbelasting te zijn. Het is echter duidelijk dat kabinet er op dit moment niet uitkomt.”

Reageer op dit artikel