nieuws

Vier nieuwe cursussen NNI

bouwbreed

Het Nederlands Normalisatieinstituut heeft de plaatsen en data voor vier nieuwe cursussen in het voorjaar 1993 vastgesteld. Dit zijn de cursussen ‘Machinerichtlijn’, ‘Quality Logistics’, ‘Automatische identificatie en ‘Brandveiligheid’.

Het NNI komt hiermee tegemoet aan de behoefte over de Europese machinerichtlijn, kwaliteitszorg en een thema uit het Bouwbesluit.

De cursus ‘Machinerichtlijn’

geeft onder meer informatie over de eisen uit de machinerichtlijn, het verkrijgen van het CE-merk en de consequenties van de richtlijn voor het produktontwerp. Data en plaatsen:18 maart in Zoetermeer, 20 april in Rotterdam, 28 april in Antwerpen, 27 mei in Eindhoven en 3 juni in Zwolle.

De eendaagse cursus ‘Quality Logistics’ geeft informatie over de voorbereiding op certificatie volgens een van de normen uit de NEN-ISO 9000reeks door een nieuw concept van werken. Dit nieuwe concept behelst onder meer het verbeteren van het produktassortiment en de produktiepro cessen door kritisch te kijken naar de bedrijfsprocessen.

Plaats en data:Utrecht 4 maart, 28 april en 3 juni.

Bij de cursus ‘Automatische identificatie worden verschillende technieken voor automatische gegevensinvoer behandeld. Verder komen aan de orde de selectiecriteria voor de keuze van de techniek die voor een bedrijf zijn geschikt. Data en plaatsen:20 januari in Rotterdam, 11 februari in Eindhoven, 25 maart in Zwolle en 29 april in Utrecht. Bij de cursus ‘Brandveiligheid’ wordt aandacht besteed aan de manier waarop nieuwe begrippen uit het Bouwbesluit met betrekking tot brandveiligheid in de praktijk moeten worden gehanteerd. Daarnaast geeft de cursus informatie over de eisen die het Bouwbesluit stelt aan vluchtwegen. Data en plaatsen:1 april in Delft, 22 april in Utrecht, 18 mei in Eindhoven en 16 juni in Utrecht.

Inl.:mevr. M. Ovink van de NNI-afdelingen Opleidingen.

Tel. 015-690188, fax 015690190.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels