nieuws

Vebidak werkt hard aan erkenningsregeling

bouwbreed

Vebidak, de Vereniging Dakbedekkingsbranche Nederland, is nationaal en internationaal sterk in beweging. De erkenningsregeling, belangrijk voor de meer dan zeventig samenwerkende bedrijven, die moet leiden tot meer kwaliteit op het dak, is bijna rond. Vebidak zal zijn activiteiten op de Bouwbeurs tentoonspreiden.

Vebidak heeft als maatschappelijke werkgeversorganisatie initiatieven genomen om de bevordering van kwaliteit op het dak te stimuleren. Mede door financiele steun van het ministerie van Economische Zaken heeft ze een ningsregeling in het leven geroepen. Deze is ondergebracht in de Stichting ErkenningsregelingCertificatie-Instelling-Dakbedekkingsbedrijf. In januari vorig jaar is de oprichtingsakte bij de notaris gepasseerd. Er zijn nog wat uitvoeringsaanpassingen op uitgevoerd. Half december 1992 berichtte het ministerie, dat de gehanteerde ‘normen en regels’ geen aanleiding gaven tot nadere opmerkingen, hetgeen volgens Vebidak kan worden vertaald in termen van ‘geen bezwaar’.

Een belangrijke mijlpaal, omdat de samenwerking voor kwaliteitsverbetering van de meer dan zeventig deelnemende bedrijven nu kan worden geeffectueerd.

Profilering Deze profilering is des te meer noodzakelijk, omdat in de voorziene wijziging van de Vestigingswet geen ruimte meer wordt geboden om na 1996 via een wettelijk kader de vakbekwaamheid van ondernemers te waarborgen. Daarom is het van groot belang, dat de erkenningsregeling de kwaliteit van het dakdekken beschermt. Binnen het regime van de erkenningsregeling wordt in de toekomst deze norm gehandhaafd. Binnen Europees verband zullen gelijkwaardige opleidingscertificaten voldoende zijn om zich aan te melden voor deelname aan de erkenningsregeling. In het kader van normen en regelgeving van de ningsregeling is een zogenoemd technisch statuut van toepassing. Aangezien voor het certificeren van bedrijven een BRL (beoordelingsrichtlijn) proces dakdekken noodzakelijk is, heeft het bestuur van de Stichting Erkenningsregeling besloten de BRL ook van toepassing te verklaren voor de ningsregeling. Het is de bedoeling dat deze erkenningsregeling te zijner tijd wordt aangemeld bij de Raad voor de Certificatie. “Bij het ministerie van Economische Zaken is men het er nog niet over eens of er wel of niet een Raad van Erkenningsregelingen moet komen” , aldus J.L. Bechtold, directeur van Vebidak.

Activiteiten Vebidak zit in een behoorlijk aantal besturen en overlegorganen. Ze neemt ook deel in de besturen van de nog niet zo lang geleden opgerichte Stichting Beroepsopleidingen Dakbedekkingsbranche (SBD), dat in het gebouw van Vebidak te Nieuwegein is ondergebracht en in de Stichting Scholingsfonds alsmede de Stichting Leerlingstelselfonds voor het dakbedekkingsbedrijf. Ze heeft tevens zitting in de besturen van de Stichting Pensioenfonds, de Stichting Vudak of de Vut-stichting.

Verder is Vebidak vertegenwoordigd in het hoofdbestuur van het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) en maakt deel uit van de Raad voor Brancheorganisaties van het KNOV. Vervolgens is Vebidak internationaal actief. Ze is lid van de IFD (International Roofing Association) en de IWA (International Waterproofing Association). In samenwerking met de organisatie van fabrikanten en importeurs in Nederland, Venedak, wordt in 1995 een internationaal congres gehouden in het Grand Hotel Krasnapolsky.

Afdeling Techniek Op de afdeling Techniek binnen Vebidak hebben veel acti viteiten plaats in verband met het van kracht geworden Bouwbesluit. Daarvoor is een rekenprogramma 67.02 ontwikkeld overeenkomstig NEN 6702 en 6707 alsmede de NPR 6708. Deze sluiten aan op de eisen van het Bouwbesluit.

Binnenkort komt Vebidak met een aantal brochures uit die over deze materie handelen.

Vertegenwoordigers van de afdeling Technische Zaken hebben voorts zitting in een aantal binnenlandse kwaliteitscommissies en internationale commissies zoals commissies van de CEN, de UEAtc, de IFD en dergelijke. “Kortom, Vebidak is op vele terreinen actief en op vele fronten vertegenwoordigd. Het accent in de nabije toekomst ligt zowel nationaal als internationaal en omvat zowel de bitumineuze dakbedekkingsbranche als de kunststofdakbedekkingsbranche. Op de beurs wordt ook veel aandacht besteed aan de produkten van leden in al hun verscheidenheid” , zo zei Bechtold.

Irenehal stand 1030 De stand van Vebidak draagt ‘eigen karakter’ zichtbaar uit.

Reageer op dit artikel