nieuws

Training onontbeerlijk voor slagen van bouwbeurs

bouwbreed

Beurspresentatie is een vak apart en training daarvoor eigenlijk onontbeerlijk. Bouwbeursmanager Roos M. van Erp- Bruinsma heeft het belang ervan onderkend en bood aan exposanten de gelegenheid zich voor te bereiden op een optimale presentatie.

Beursmanager ing. Roos M. van Erp

Voor de volgende Bouwbeurs wil zij een vervolg geven op de professionele beurstraining.

Vlak voor de laatste dag zien de tussentijdse resultaten van de beurs er rooskleurig uit. De beursmanager verwacht aan het eind ten minsste de bezoekerscijfgers van de vorige keer (90000) te evenaren. En dat terwijl er nu geen vorstverlet is zoals tijdens de vorige Bouwbeurs het geval was.

Uit een bezoekersenquete bleek het aantal beslissers te zijn gestegen van 23,6% naar 32%. Het aantal opdrachtgevers, onder wie directieleden, is zelfs verdubbeld. En ook van de exposanten heeft de beursorganisatie de informatie gekregen dat het niveau van de bezoekers omhoog is gegaan.

Begrijpenlijk toont Roos van Erp zich zeer enthousiast over de tot nu toe bereikte beursresultaten. Ook al lieten enkelen behalve lovende woorden ook wel eens een punt van kritiek horen. Dat gold onder meer bij de uitreiking van de Bouwpen Award. Naar de visie van het Genootschap Bouwpen ke sommige exposanten nog wel een presentatietraining gebruiken. Ter stimulering van een optimale presentatie reikte voorzitter Co Zorge maandag de Bouwpen Award’93 uit.

Daarbij liet hij zich zeer positief uit over de prijswinnaars en de standbezettingen die in de beoordeling daar nauwelijks voor onder deden. Maar vanuit de groep van journalisten en publiciteitsmensen, die bij het genootschap zijn aangesloten, was ook kritiek te beluisteren.

Helaas komen sommige exposanten minder voorbereid op de stand. Als gevolg van hun onzekerheid treden ze minder ontspannen af op de bezoeker.

En de behoefte om vooral naar bekende contacten uit te kijken ligt in sommige gevallen nog steeds hoger dan de interesse voor nieuwe klanten. De kanttekeningen die de heer Zorge hierover heeft geplaatst bij de uitreiking van de Bouwpen Award zijn bedoeld als stimulans voor de deelnemers om voor de Bouwbeurs ’95 nog beter te zijn voorbereid.

Professioneler Ondanks deze kritiek signaleert mevrouw Van Erp toch een algehele vooruitgang van de presentaites op de stands.

Ze onderstreept dat de aandachtspunten van algemene aard zijn en zeker niet specifiek van toepassing op de Bouwbeurs. “De huidige presentaties verlopen aanzienlijk professioneler dan voorheen” , stelt Vanm Erp. “En dat is zeker niet alleen te danken aan de gratis trainingsmiddag die we hebben gehouden.”

Als leidraad kregen deelnemers onder meer ‘Gouden Beurstips’ uitgereikt. Behalve aanwijzingen voor de presentatie op de beurs had de training tevens betrekking op het afhandelen van beurscontacten. “We hebben voor de training twee externe specialisten aangetrokken. De reacties van de exposanten was enorm positief. Voor velen was het zelfs aanleiding voor de eigen beursbemanning een aparte vervolginstructie te houden” , weet Roos van Erp. “Ook huurden ze instructiefilms die speciaal voor dit doel zijn vervaardigd.”

Zij onderkent dat de presentatie nagenoeg even belangrijk is voor het resultaat als het opbouwen van een mooie stand. Daarin signaleert de beursmanager het steeds bewuster gebruik van de eigen bouwmaterialen voor het optrekken van de stand. In dit vlak vindt Roos van Erp dat alle mogelijkheden voor een zo optimaal mogelijke presentatie wel degelijk benut zijn.

Zij waardeert het enorm dat die inspanning wordt beloond door het uitreiken van de Cobouw Award. Maar ook daar viel behalve de lovende woorden enige kritiek te beluisteren van juryvoorzit ter Carel Weeber. In vergelijking met de voorgaande bouwbeurs waren de juryleden minder vaak verrast. In totaal sprongen zon 20 stands eruit.

Daarvan stonden er maar weinig in de Margriethal en de Julianahal. Volgens het Genootschap Bouwpen zou de stand zijn te beschouwen als een theater. Het blijft echter nog de vraag of professionele ‘spelers’

even veel weten te bereiken in een eenvoudig theater, of zelfs meer dan amateurs in een groots theater.

Volgens Roos van Erp moet de kwaliteit van de stand voorop staan. Met beide jury’s is zij het er echter over eens dat de vrouwlijke standbezetting aan waarde heeft gewonnen. Veel dames verschaffen inmiddels veel meer dan uitsluitend charme en drank, is de ervaring. En het zijn doorgaans juist deze dames die geen moeite hebben om de bezoekers op een vrien delijke wijze tegemoet te treden.

Reageer op dit artikel