nieuws

Schilders werken aan reparatie wao-hiaat

bouwbreed

Werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers in de schildersbranche willen voor de vernieuwing van de arbeidsovereenkomsten per 1 mei goed voorbereid voor de dag komen. Hun vertegenwoordigers in het bestuur van het Bedrijfspensioenfonds hebben daarom opdracht gegeven uit te zoeken hoe het wao-hiaat kan worden gerepareerd.

Vooruitlopend op de cao-onderhandelingen, die moeten leiden tot vernieuwing van de collectieve arbeidsovereenkomsten per 1 mei a.s. zullen partijen op 9 maart hun caowensen uitwisselen.

Om bespreking van de wensen tot herstel van de wao-problemen zo gefundeerd mogelijk te laten zijn, hebben partijen behoefte aan bespreking van concrete mogelijkheden.

Het Bedrijfspensioenfonds voor het Schilders- en Afwer kingsbedrijf, dat zich volgens eigen zeggen toch al actief toont in het streven om aanvullende, op maat gesneden, verzekeringen voor de eigen bedrijfstak aan te bieden heeft tot een dergelijk onderzoek besloten.

Het Sociaal Fonds Schildersbedrijf zal de mogelijkheden onderzoeken hoe in de toekomst het zogeheten wao-hiaat kan worden gedicht door middel van de invoering van een voordelige aanvullende invaliditeitspensioenverzekering, zo schrijft men in een persbericht.

Naar wij van bestuurder M. Dalhuizen van de bouwbondFNV vernamen heeft al een eerste verkenning plaatsgevonden. Uit dat vooronderzoek is gebleken dat er wel mogelijkheden zijn om het vergrote wao-risico te verzekeren.

Volgens de heer R. Kragten, adjunct-directeuren clientenbeheer van het Sociaal Fonds Schildersbedrijf, zullen meerdere mogelijkheden op hun bruikbaarheid worden onderzocht.

Mengvorm Zo is het denkbaar dat gewerkt kan gaan worden met een mengvorm van collectieve en individuele verzekeringen.

In dat geval zou een voor ieder gelijk deel collectief ke worden verzekerd, terwijl daarenboven elke werknemer, rekening houdend met de eigen verdiensten, zich kan bijverzekeren. Hij noemt het uitdrukkelijk als voorbeeld. Na gegaan zal in ieder geval wat bij de verschillende mogelijkheden het financiele beslag voor de te betalen premies zal zijn.

Voorbeeld Woordvoerder J. Slok van de bouwbond-CNV noemt, een dag na de breuk in de onderhandelingen voor de bouwcao, dit schildersinitiatief nu precies het voorbeeld, waarop men ook graag met bouwwerkgevers deze materie hadden willen bespreken:eerst een gezamenlijke opdracht geven aan het Sociaal Fonds Bouwnijverheid om de mogelijkheden te onderzoeken tot (collectieve) verzekering. Op grond van de uitkomsten zou dan ke worden overlegd op welke wijze en door wie een en ander gefinancierd zou moeten worden.

Vervolg op pag. 2

Reageer op dit artikel