nieuws

Ontwikkelaars zien niets in koopwoningen in sv-wijken

bouwbreed

Het initiatief om koopwoningen in de stadsvernieuwingswijken te bouwen ligt in zijn geheel bij de gemeente en woningcorporaties. Traditionele marktpartijen reageren uiterst terughoudend als het gaat om nieuwbouwkoopwoningen in de stadsvernieuwingswijken. “Ontwikkelend Nederland is op te veel plekken in de stad voorlopig nog niet thuis.”

Aldus de Haagse wethouder van Rruimtelijke Ordening en Stadsvernieuwing, P. Noordanus, gisteren in zijn inleiding van een forumdiscussie over koopwoningen in de stadsvernieuwing die in de Grote Kerk werd gehouden.

Gisteren werd tevens door staatssecretaris Heerma onder het toeziend oog van Noordanus de eerste paal geslagen van een koopwoningenpo in de Schilderswijk. Dit po, op initiatief van de wo ningcorporatie VZOS, vormt het eerste koopwoningenpo in de stadsvernieuwingswijk. Het bestaat uit 43 sociale koopwoningen met een prijs varierend van f.140000 tot f.146000 v.o.n. en maakt deel uit van het totale stedebouwkundig-architectonisch plan Vaillantlaan van architect Jo Coenen.

Doelgroepen In de ogen van Noordanus moeten juist deze koopwoningen hun markt vinden in de context van de wijk zelf en gebouwd worden voor de in de wijk aanwezige doelgroepen.

“In grote qua samenstelling van de woningvoorraad homogene wijken zoals bijvoorbeeld de Schilderswijk, worden koopwoningen eerst gebouwd voor de daar reeds aanwezige bewoners. Dat betekent dus koopwoningen in een multiculturele wijk.”

De woningen moeten volgens de Haagse wethouder ook worden gezien als een zinvolle bijdrage om de verhuisbewegingen in de wijk tot stilstand te brengen. “Dat betekent er voor zorgen dat mensen die in de wijk willen kopen daar ook ke kopen en niet uit de wijk vertrekken. Tevens levert het plan een bijdrage aan het vasthouden van kader in de wijk. Vooral daar en niet zozeer in de financiele voordelen ligt de belangrijkste beleidsmatige meerwaarde van het bouwen van koopwoningen in de stadsvernieuwing” , aldus Noordanus.

Geen medewerking Het realiseren van koopwoningen in de stadsvernieuwingebieden stuit volgens de wethouder echter op gebrek aan medewerking van beleggers.

“Traditionele marktpartijen reageren zeker in het kerngebied stadsvernieuwing vooralsnog uiterst terughoudend. Dit heeft volgens mij te maken met het tradidtionele produktbeeld dat ontwikkelaars en Haagse makelaardij voor ogen hebben. Namelijk het bouwen van rijtjes eengezinswoningen voor Nederlandse gezinshuishoudens.” In de ogen van Noordanus wordt door de marktpartijen onvoldoende na gedacht over het produkt dat in een multiculturele wijk gevraagd wordt en over de kansen die er juist ook in deze wijken voor koopwoningen liggen.

Concurrentie “Ook naar woon-werk-woningen in de koopsfeer is naar mijn mening zeker vraag.

Geen ontwikkelaar bouwt ze op dit moment. Het zijn” , zo hield Noordanus zijn gehoor voor, “dus vaak de corporaties die samen met de gemeente op dit punt de nek uit moeten steken.”

In dit kader hekelt Noordanus dan ook de “chagrijnige teksten” van de Nederlandse Vereniging van Bouwondernemers die hierin concurrentievervalsing ziet. “Was het maar waar” , voegde hij er aan toe: “Ontwikkelend Nederland is op te veel plekken in de stad voorlopig nog niet thuis. De bedreiging is dus dat, waar het risicobereik van gemeente en corporatie beperkt is, de marktsector de binnenstedelijke bouwopgave voorlopig nog niet oppakt.”

Reageer op dit artikel