nieuws

Nederland Distributieland wil minder transportregios

bouwbreed Premium

Voor een effectieve lobby richting overheid en Europa zouden de negen transportregios in ons land hun aantal door samenwerking tot bijvoorbeeld vijf moeten terugbrengen.

Voorzitter drs. N. Kroes overhandigt het NDL-rapport aan minister Maij in het bijzijn van directeur J.D. van Karnebeek van Nederland Distributieland (rechts) en voorzitter drs. G.M.V. van Aardenne van de multimodale transportregio Noord-Nederland.

Dat adviseert Nederland Distributieland (NDL) in zijn rapport Logistieke kwaliteit door samenwerking in transportregios. NDL-voorzitter drs. N.

Kroes overhandigde gisteren een exemplaar van dit rapport aan minister Maij.

In Nederland zijn de afgelopen jaren diverse regionale samenwerkingsverbanden van vervoerders, verladers en lagere overheden ontstaan. De trans portregios beogen het ondernemingsklimaat voor transport en logistieke activiteiten in de regio te verbeteren. In de verschillende regios zijn reeds poen begonnen om de kwaliteit van de logistieke dienstverlening te verhogen.

Ook worden pogingen gedaan de infrastructuur en de intermodale verbindingen met mainports en Europese bestemmingen te verbeteren alsmede het gebruik van logistieke kennis en telematica te bevorderen. Zo is er bijvoorbeeld gelobbyd voor de bouw van logistieke- en railservicecentra.

Nederland Distributieland, een overkoepelend orgaan van werkgevers en organisaties in de transportbranche, doet in het rapport een aantal suggesties voor samenwerking. Zo zou de regio West-Brabant met Zeeland ke samengaan. Deze combinatie zou vervolgens weer samen ke werken met de Belgische provincies Antwerpen en Oost- en West-Vlaanderen, inclusief de havens van Gent en Zeebrugge. In Noordoost Nederland zou er een transportregio moeten komen die de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel omvat.

Ook de regios Noord-Brabant, Venlo en Zuid-Limburg moeten volgens Nederland Distributieland gaan samenwerken.

Status Op de persconferentie benadrukte J.P. van Karnebeek van Nederland Distributieland dat de doelstellingen en taken van ‘onderop’ vanuit de regio geinitieerd en gerealiseerd moeten worden. Een en ander geldt ook voor de samenwerking tussen de regios. NDL wil in dit kader fungeren als platform voor gestructureerd overleg tussen de transportregios.

Gestreefd moet worden naar nationale eenduidigheid over status, taken en werkwijze van de transportregios als publiek-private samenwerkingsvorm.

Hendriksen-Valk

Reageer op dit artikel