nieuws

Lopende bouwactiviteiten in Belgie vinden doorgang

bouwbreed Premium

Geschrokken door de negatieve publiciteit over het stopzetten van alle bouwactiviteiten voor (en door) de federale Belgische overheid is minister Guy Come, die de verantwoordelijkheid draagt voor de Regie der Gebouwen, plotseling toch met geld over de brug gekomen. Alle bouwwerken waarmee is gestart mogen nu worden afgewerkt, maar de werkzaamheden worden wel in tijd gespreid.

De minister heeft f.43,1 miljoen uitgetrokken om de bouwactiviteiten van de staat tijdens het eerste kwartaal van dit jaar te ke voortzetten.

Daarvan gaat 70 procent naar Vlaamse bouwpoen, 28 procent naar Waalse en twee procent naar bouwwerkzaamheden voor de staat in Brussel.

In het Belgische parlement werd minister Come geinterpelleerd door

erlid Vautmans van de Vlaamse Liberale Democraten (VLD). Deze verweet de minister en het kabinet-Dehaene zelf de schuld te zijn van het geldgebrek door toe te hebben gegeven aan de chantage van de premier van de Waalse regering, Guy Spitaels. Deze topman van de Waalse socialisten had bedongen dat er in zijn woonplaats en kiesdistrict Ath een grote kazerne zou worden gebouwd waarvan de kostprijs op f.275 miljoen wordt geraamd ofwel twee keer zoveel als het totale budget van de Regie der Gebouwen voor dit jaar….! Bovendien heeft de Regie ook extra kantoorruimte moeten huren voor duizenden EG-ambtenaren in Brussel omdat de bouwactiviteiten voor de EG met vertraging te kampen hebben. Vautmans rekende de minister voor dat vooral Vlaanderen werd getroffen door de bouwstop. Daar werd immers voor f.46,5 miljoen aan bouwwerken stilgelegd. De kostprijs voor de stopzetting bedroeg f.19,2 miljoen terwijl de verdere afwerking maar een fractie van dat bedrag zou kosten. Minister Come zei nog dat de Regie der Gebouwen nu financieel in staat is de opgestarte bouwwerken te financieren, maar dat er dit jaar geen geld meer beschikbaar is voor nieuwe bouwpoen.

Reageer op dit artikel