nieuws

In Cement van februari laat een constructeur …

bouwbreed Premium

In Cement van februari laat een constructeur zien, dat met het computerprogramma Diana een goede benadering van het gedrag van een betonnen drukvat is te bereiken, ondanks vereenvoudiging en het gebruik van betrekkelijk weinig elementen. Een schaalmodel van het drukvat is in New Mexico beproefd. In Nederland is het door Kema doorgerekend. Het blijkt, dat de met Diana berekende resultaten het werkelijke gedrag het beste benaderen. Ook in Cement staat een verslag van de eerste toepassing van de Europaal, de betonnen paal met schroefdraad van Dirk Verstoep BV, bij de bouw van enkele stwerken in Utrecht. Er is besloten in de toekomst de draagkracht van de palen te vergroten en meer recht te doen aan de hoge betonkwaliteit door injectie met cementgrout.

Volgens een bericht in ENR van 8 februari is het goedkoper om stalen bruggen te repareren met koolstofvezels gewapende kunststof (CFRP, carbon fiber-reinforced plastic) dan met staal. Hoewel het materiaal vijftig maal zo duur is als staal, is het 80% goedkoper in gebruik dankzij het lichte gewicht (nog niet 1/30 van het gewicht van de benodigde hoeveelheid staal). Volgens U.

Meier, directeur van de Swiss Federal Laboratories for Materials Testing Research (SFLMTR) kostte de reparatie van een brug bij Ibag in Zwitserland uiteindelijk de helft van die met staal.

Op het moment wordt de reparatie van een brug bij Aarau voorbereid. De strippen CFRP worden met kunsthars tegen de gescheurde constructie aangebracht.

Construction News van 11 februari vestigt onder meer de aandacht op het feit, dat het weinig zin zou hebben om alternatieven aan te dragen voor plannen in de wegenbouw.

Volgens P. Brown van het Britse Department of Transport gaan de eventuele besparingen al verloren aan de tijd die het kost om de alternatieven te controleren. Brown zei dit op een persconferentie, waar hij een toelichting gaf op het rapport ‘Contracting for Roads’. Uit dit rapport blijkt, dat meer dan tweehonderd miljoen pond per jaar betaald wordt aan wegenbouwmaatschappijen wegens onvoorziene omstandigheden. De Britse overheid wil daarom meer risico op de wegenbouwers afwentelen, in het bijzonder voor wat betreft de aard van de bodem.

In Betonwerk + FertigteilTechnik nr. 1/93 staat een uitgebreid artikel over de werking van het Duitse bouwtoezicht, de ‘Bauuberwachung’.

Het systeem kent zelfstandig opererende ‘Prufingenieure fur Baustatik’, die in opdracht van de bouwheer het ontwerp en de uitvoering van bouwplannen beoordelen. De schrijver, dipl.ing. F. Monnig, concludeert dat de bescherming van het beroep niet alleen de kwaliteit van de bouw dient, maar ook nogal eens de behartiging van belangen. Hij vindt, dat het systeem aangepast moet worden, zodat niet alleen de kwaliteit en betrouwbaarheid van de bouw, maar ook de vrijheid van ontwerpen en plannen gewaarborgd worden.

“In de geest van het moderne Europa’, aldus Monnig.

Het Schweizer Baublatt behandelt in haar uitgave van 12 februari het zuinige bouwen.

In een interview met H. Rusterholz komt een concept voor relatief goedkope woningbouw aan de orde, ontwikkeld door de Metron-Gruppe te Windisch in Zwitserland.

Het concept hangt samen met de organisatie van het bedrijf, dat weliswaar hierarchisch is georganiseerd, maar een cultuur kent zonder autoriteit.

Volgens Rusterholz moeten de steden meer verdicht worden, niet alleen omdat dat goedkoper zou zijn, maar ook ecologisch meer verantwoord.

In een ander artikel behandelt het Baublatt een Zwitserse prijsvraag voor goedkope woningbouw. Een van de prijzen betrof de realisatie van 24 woningen in een oude chocoladefabriek in Aarau, door de eerdergenoemde Metron-Gruppe.

De jury prijst de architect voor zijn doorzettingsvermogen.

Reageer op dit artikel