nieuws

Goede planning van uitvoerder levert hogere produktiviteit

bouwbreed Premium

Als de uitvoerder een goede planning maakt levert dat een hogere produktiviteit op.

Dat mag geconcludeerd worden uit het verslag ‘What does the construction foreman do?’, uitgebracht naar aanleiding van een bouwplaatsonderzoek door Shohet en Laufer van het National Buidling Research Institute Technion in Israel. De ondervraagde uitvoerders besteedden 54,9% van hun tijd aan toezicht, 27,1% aan planning en 18% aan overige activiteiten.

Hun communicatie was als volgt verdeeld: 68,1% met de assistent-uitvoerder, 30,3% met een of twee timmerlieden en 1,6% met meer dan twee timmerlieden. De aard van de communicatie betrof:75% de werkmethoden, 13,8 de organisatie van het werk, 5,6% de relatie met anderen ploegen en 5,6% diversen. De wijze van communicatie bestond uit:het voordoen 54,4%, de tekening bespreken 38,4% en anderszins 7,2%. Dat er zoveel tijd aan toezicht = communicatie moest worden besteed verklaarden de onderzoekers uit de feiten dat slechts de helft van de betrokken timmerlieden geschoold was, 8% opgeleid vakman was en dat slechts 10% van de timmerlieden kon tekening lezen.

Verschil Uit eerdere en internationale onderzoeken was Shohet en Laufer gebleken dat produktief werk uit twee delen bestaat:direct produktief werk en organiserend werk. Dat laatste is nodig om de taak naar behoren te vervullen: te kening lezen, overleg met collega of voorman, enz. Voor direct produktief werk hielden zij 30,3% aan en voor organiserend werk 30,8%. Zij constateerden dat een produktieve ploeg boven de 30,3% direct produktief werk kwam en een niet-produktieve ploeg daaronder bleef. Maar wat zij ook vaststelden was dat produktieve ploegen slechts 1,8% van hun werktijd onveilig werkten, maar niet-produktieve ploegen 9,0%!

Zij constateerden daarnaast dat de kwaliteit van de organisatie van de werkplek bij produktieve ploegen gemiddeld op 3,5 lag, maar bij de niet-produktieve ploegen op 2,2. De schaalverdeling liep van 1 (erg laag) tot 5 (zeer hoog).

Hoger De onderzoekers wijzen er in hun rapport speciaal op dat een betere planning der werkzaamheden (9,6%) een hogere produktiviteit oplevert, vergeleken met minder tijd voor planning (2,1%). En voorts dat bij de produktieve ploegen in totaal 21,4% tijd besteed wordt aan tekening lezen en planning, tegenover slechts 9,4% bij de niet-produktieve ploegen. Tenslotte vergen produktieve ploegen veel minder toezicht en controle (25%) dan niet-produktieve (39,6%). Natuurlijk, zo menen de onderzoekers, gebeurt een groot deel van de planning voor het begin der werkzaamheden, maar de werkregeling gedurende de uitvoering is een belangrijk deel van de uitvoerderstaak.

Veiligheid Zij maken voorts in hun rapport gewag van een nog niet gepubliceerde studie over de methode om door middel van MMOs, multimomentopnamen, de veiligheidsgraad van een werk, van ploegen of van individuen te meten. Het gaat daarbij om gevaarlijk gebruik van gereedschappen of materieel of een haastige uitvoering van werkzaamheden op een onveilige plaats of onder onveilige omstandigheden. En onveilig werken bevordert geenszins de produktiviteit. Iets voor de SAOB? Die heeft ook al een ergonomische MMO ontwikkeld. Shohet en Laufer hebben aangetoond dat zowel een beter planning door de uitvoerder als aandacht voor de veiligheid een hogere produktiviteit leveren. En daar is de bouw bij gebaat.

.

tabel bij ‘Goede planning…

Tijdsbesteding van uitvoerders van produktieve en nietproduktieve ploegen (in procenten) produktief niet-produktief

Toezicht en controle 25,0 39,6

Instrueren 25,2 16,7

Tekening lezen 11,8 7,3

Planning werkzaamheden 9,6 2,1

Bouwvergaderingen 11,0 9,7

Bijhouden uitv. dagboek 5,5 2,1

Overige activiteiten 11,9 22,5

. 100 100

Reageer op dit artikel