nieuws

Drooger stapt na 35 jaar uit natte waterbouw

bouwbreed Premium

Vandaag neemt hij officieel afscheid bij Zinkcon BV, dochteronderneming van de Koninklijke Boskalis Westminster BV:de voormalig algemeen directeur ing. W. Drooger zet dan definitief een punt achter zijn carriere in de natte waterbouw. Hij blijft echter actief. Onder meer voor de vereniging Kust- en Oeverwerken (K&O). “Maar ik krijg in ieder geval wat meer tijd om me aan mijn hobby genealogie te wijden.”

“Ik ben eigenlijk anderhalf jaar geleden al af gaan bouwen” , zo vertelt Drooger op het kantoor van K&O in Rotterdam. “Reeds in 1989 kwam mijn opvolger binnen. Vanaf 1991 ben ik me meer met het adviserende werk gaan bezighouden en minder met de dagelijkse leiding van het bedrijf.”

Zijn afscheid valt samen met het jubileum van het bedrijf.

Zinkcon bestaat 25 jaar en vanaf de oprichting vervulde Drooger er de functie van algemeen directeur. Drooger werkte daarvoor (van 1957 tot 1967) bij aannemingsbedrijf De Klerk in Werkendam.

Aanvankelijk als stafmedewerker, later als adjunct-directeur. Tien jaar werkte hij bij dit bedrijf tot het moment dat grote baggeraars als Zanen Verstoep het zinkbedrijf, dat vaak als onderaannemer voor baggerbedrijven werkte, te kennen gaven dat het meer moest gaan investeren in groot materieel als steenstorters en afzinkpontons. De werken werden immers steeds groter en de zaken moesten grootschaliger aangepakt. Naar aanleiding hiervan kwamen op initiatief van Zanen Verstoep drie baggerbedrijven enige tijd later met het idee een eigen zinkbedrijf op te zetten. De Klerk kon als partner mee doen.

In 1959 was het bedrijf al betrokken geweest bij de oprichting van de Aannemerscombinatie Zink–werken (ACZ), maar het besloot in de loop van 1960 toch af te haken. Ook deze keer zag het familiebedrijf De Klerk van samenwerking af.

Overigens tot spijt van Drooger die tot op het laatst toe bij de familie De Klerk aandrong op samenwerking. Hij voorzag dat met deze grote baggeraars als aandeelhouders in modern materieel geinvesteerd kon worden. Belangrijk, omdat de concurrentie in de branche steeds harder werd.

Vernieuwing Uiteindelijk kwam het er ook van, zij het zonder De Klerk. In 1967 besloten Zanen Verstoep, Bos en Kalis, Dirk Blankevoort aangevuld met Van Hattum en Blankevoort in de plaats van De Klerk zelf een zinkbedrijf op te richten:Zinkcon. Drooger werd aangesteld als algemeen directeur.

“Die eerste tijd was wel moeilijk. De Klerk stond natuurlijk niet te juichen toen ik directeur werd van een concurrerend bedrijf. Het feit dat ik in 1960 met de dochter van De Klerk was getrouwd maakte het er niet makkelijker op. Uiteindelijk hebben ze echter mijn keuze geaccepteerd. Belangrijk was dat mijn vrouw achter me stond.”

De keuze in Zinkcon te stappen bracht voor Drooger tevens vernieuwing, zowel in bedrijfsvoering als in techniek. Midden jaren zestig werden bijvoorbeeld de zinkstukken op een nog veelal traditionele manier gemaakt.

Nieuwe technieken dienden zich wel aan, maar vergden investeringen. In het nieuw opgerichte Zinkcon werd gelukkig flink geinvesteerd wat uiteindelijk tot forse kostenbe sparingen op arbeidskrachten leidde. De oude zinkmethode was immers arbeidsintensief.

Een en ander blijkt ook uit de cijfers. Na het eerste jaar (1968) behaalde Zinkcon een omzet van f.10 miljoen met zon 150 medewerkers. De huidige omzet beloopt f.130 miljoen terwijl er circa 200 mensen in dienst zijn.

Handwerk Drooger: “Toch ben ik blij dat ik de tijd van het ‘handwerk’

nog heb meegemaakt. In feite heb ik in mijn 35-jarige loopbaan het gehele traject van klassieke naar moderne werkwijze mogen aanschouwen.

Het feit dat dit in een zo korte tijdspanne kon plaatsvinden is grotendeels te danken aan de uitvoering van het Deltaplan.

Door de inspanningen van Rijkswaterstaat en de aannemers verenigd in K&O werd op vrijwel ieder gebied gemechaniseerd. De steenoverslag, het zinken… kortom, het gehele logistieke proces van het zinkbedrijf.”

Het feit dat Zinkcon uitgroeide tot een internationaal vermaard zinkbedrijf is volgens Drooger grotendeels te danken aan Boskalis. In 1977 werd Zinkcon namelijk 100% dochter van dit bedrijf. Boskalis had de participanten Zanen Verstoep en Dirk Blankevoort uitgekocht vanwege het feit dat het een eigen zinkbedrijf nodig had om de nieuwe haven van Zeebrugge te realiseren, overigens samen met enkele grote Belgische aannemers.

Genealogie Hoewel Drooger verzekert in de eerste veertien jaar van zijn loopbaan altijd geaarzeld te hebben om in besturen plaats te nemen, is de lijst van organisaties waar hij bij zijn afscheid in participeert zeker in kwalitatief opzicht indrukwekkend.

Sinds 1981 is hij bijvoorbeeld voorzitter van K&O. Daarnaast is hij voorzitter van het GWWO. Tot uiterlijk 1994 zal hij deze functies blijven vervullen. Daarnaast zal hij ook nog enkele taken voor Boskalis blijven vervullen.

Zoals gezegd gaat hij zich verder onder meer aan een niet alledaagse hobby wijden:de genealogie, beter bekend als stamboomonderzoek.

Reageer op dit artikel