nieuws

Dermanite-splijtpatroon breekt hardste beton

bouwbreed

Hoewel het Zweedse bedrijf Westboenergi AB zijn Dermanite-rotssplijter, zoals de naam al aangeeft, primair heeft ontwikkeld voor het breken en verkleinen van natuurlijk gesteente, lijken voor deze breekappartuur ook andere toepassingen weggelegd. Het slopen van betonnen constructies of andere steenachtige objecten is zeker niet ondenkbaar.

Gezien de enorme splijtkracht die met de Dermanite-apparatuur valt te leveren en die de hardheid van rotsgesteente te boven gaat is beton of metselwerk in welke vorm ook gemakkelijk te breken.

Patroon De splijtmethode is volledig stil en is zonder probleem overal en op de meest moeilijk te bereiken plaatsen toe te passen.

Een energiebron voor de voeding van het apparaat is niet nodig, zodat in het vrije veld met de splijtapparatuur kan worden gewerkt. Een handbediende hydraulische pomp is de enige krachtbron die hier de noodzakelijke expansiekracht levert.

Het hart van dit systeem wordt gevormd door een splijtpatroon, die in een vooraf in de te breken steenmassa aangebracht boorgat wordt geplaatst. Deze standaard 300 mm lange ‘doorn’ die met de handpomp hydraulisch onder spanning wordt gebracht is in staat een maximale splijtkracht te leveren van 60 ton.

Met behulp van een extra zware pompset komt men zelfs tot een kracht van 125 ton. Volgens de fabrikant correspondeert dit met een druk van 75 MPa (7500 ton/m2 respektievelijk 150 MPa ofwel (15000 ton/m2.) Uit praktijktoepassingen valt te lezen dat wanneer de aanwijzingen voor een juist gebruik worden gevolgd, onder normale omstandigheden, ca.

40% van alle natuursteen breekt bij een splijtkracht van 25 tot 35 ton. Een andere 40% begeeft het bij hogere drukken tot 50-65 ton. De resterende 20% bezwijkt bij nog hogere waarden of bij gelijktijdige toepassing van meerdere patronen.

In de meeste gevallen is derhalve het gebruik van een splijtpatroon van het standaardtype voldoende. Deze pa troon maakt deel uit van de standaard Dermanite set.

Voor zwaar breekwerk is het ‘supertype leverbaar. De diameter van de splijtpatroon bedraagt o 32 mm waarvoor een boorgat van o 34 mm wordt gevraagd, met een diepte van 400 mm. In situaties waar boringen tot 400 mm niet mogelijk zijn kan worden gewerkt met een korte splijtpatroon van 200 mm.

De Dermanite-breekapparatuur wordt geleverd in verschillende sets; de mini, de normal en big set die keuze bieden uit pompdrukken van 750 bar, 1000 bar en 1500 bar en uitgerust met 1, 2 en 4 splijtpatronen.

Westboenergi AB is nog niet op de Nederlandse markt vertegenwoordigd maar ziet reacties graag tegemoet.

Een blok graniet gehalveerd met behulp van een enkele splijtpatroon bij een druk van 950 bar. Op het breukvlak is duidelijk nog het gehalveerde 400 mm lange boorgat te zien waarin de splijtpatroon is neergelaten.

Reageer op dit artikel