nieuws

College Maastricht reageert niet op aanhouding wethouder

bouwbreed

Het college van B en W van Maastricht willen geen commentaar geven op de arrestatie van de CDA-wethouder J. in de Braekt. Dat is het officiele standpunt na een urenlange collegevergadering over deze kwestie. Volgens B en W geeft het geen pas om, terwijl het gerechtelijk onderzoek nog loopt, op de in Limburg geruchtmakende arrestatie te reageren.

De Maastrichtse wethouder is deze week samen met de wegenbouwer Baars uit Klimmen aangehouden. In de Braekt wordt er van verdacht door Baars te zijn omgekocht.

Daarnaast worden beiden ook verdacht van het plegen van valsheid in geschrifte. Volgens persofficier mr. J. Nabben staat op deze strafbare feiten een gevangenisstraf van ten minste vier jaar of meer.

Vandaag beslist de fraude-officier mr. H. van Atteveld of hij bij de rechter-commissaris in bewaringstelling voor tien dagen zal aanvragen.

De aanhouding van In de Braekt is het gevolg van het gerechtelijk vooronderzoek dat al geruime tijd tegen hem loopt. De wethouder zou op kosten van Baars samen met zijn vrouw naar Egypte zijn geweest. Zelf heeft hij dit altijd ontkend. Direct na het bekendmaken van het gerechtelijk vooronderzoek heeft de Maastrichtse wethouder zijn functie tijdelijk neergelegd.

In een raadsvergadering die in december plaatshad heeft de gemeenteraad in navolging van het college zijn vertrouwen in de wethouder uitgesproken.

De CDA-fractie heeft zelfs om een snelle terugkeer van In de Braekt aangedrongen. Hij heeft echter steeds benadrukt pas terug te zullen keren wanneer het gerechtelijk vooronderzoek is afgerond.

Heksenjacht Het is nu voor de eerste keer dat de Wegenbouwer Baars ook is aangehouden. De kwestie Baars speelt in het Limburgse inmiddels ruim anderhalf jaar. Uitlatingen van de wegenbouwer dat hij regelmatig met als doel opdrachten te krijgen ambtenaren omkocht heeft tot een ware heksenjacht geleid. Deze jacht heeft tot nu toe tot een veroordeling van een provincieambtenaar en een voormalige wethouder geleid.

Daarbij wist Baars de dans te ontspringen omdat de strafbare feiten waren verjaard. De persofficier kon hierover nog geen uitsluitsel geven.

Reageer op dit artikel