nieuws

Brouwer pleit voor ander type daken

bouwbreed

Tijdens de daklunch, die door de dakbedekkingsbranche op de beurs werd gegeven, heeft architect Jan Brouwer een warm pleidooi gehouden voor het niet traditionele dak.

“Een dak moet meer zijn dan een wind en waterkering.”

“Men moet het dak zo in een gebouw integreren, dat het meer deel uitmaakt van de verblijfsruimte’, aldus Brouwer.

De architect zou volgens hem veel meer voorrang moeten geven aan het esthetische aspect van het dak, waarbij de primaire functies niet uit het oog moeten worden verloren. De architect zal meer oog moeten krijgen voor andere functies van het dak.

“Minder systeemdenken is daarvoor een voorwaarde, zo zei Brouwer. Hij ziet veel in transparante daken, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van licht en lichtwerking. Ten bewijze daarvan liet hij een groot aantal internationale poen de revue passeren waarin deze kwaliteiten naar voren kwamen.

Verder opperde hij dat het met visionaire materialen mogelijk moet zijn om zelfs woestijnen een betere functie te verschaffen. Door grootschalige overkappingen, zouden landbouwgronden tot ontwikkeling ke worden gebracht, zo zei hij.

Plannen gemaakt

In de jaren ’60 en ’70 zijn ook in Nederland veel plannen gemaakt om de stad op grote en kleine schaal eruit te laten zien als een soort theater. Brouwer haalde de futuristische bolconstructies aan, zoals die in Los Angeles in de Verenigde Staten zijn gebouwd, waarbij een verregaande integratie van wanden en daken zijn doorgevoerd. Ook gaf hij via veel voorbeelden aan, dat de religie een belangrijke rol speelde en nog speelt bij het ontwerpen van daken.

Exponenten van fantasierijk ontwerpen zijn er volgens hem velen, waaronder het beroemde sportcomplex te Munchen, de stationsoverkapping in Keulen en het vliegveld Stansted bij Londen in Engeland.

“Dakdekkers ke dus de boer op, als het gaat om innovatieve dakconstructies maken. Hetzelfde geldt in nog hogere mate voor architecten” , zo zei Brouwer.

Wonderen

“Een architect kan nog bijna wonderen verrichten” , zo is zijn overtuiging, “maar dan moet hij wel lang andere lijnen leren denken. Daken ke meer tot het woongenot bijdragen als men ze van glasconstructies maakt. Hij toonde daartoe een aantal voorbeelden, waarbij een gedeelte van een glasdak boven het overige dak uitstak, waarbij ook de wanden van glas zijn. Een dergelijke constructie geeft de bewoner een grote vrijheid van het beleven van de natuur om zich heen en een vrij uitzicht.

Verder zouden architecten meer moeten denken over de mogelijkheden om technische installaties voor bijvoorbeeld de luchtbehandeling in gebouwen meer naar buiten, boven op het dak, te brengen. Ook daarmee zijn zeer esthetisch aardige oplossingen te bereiken. Brouwer vond het totaal zinloos om voor wat betreft dakbedekking traditioneel voort te gaan. Er is dringend vernieuwing nodig. Het ergste wat hij zich ongeveer kan voorstellen is, dat natuurlijke bouwmaterialen zoals baksteen en riet worden vervangen door steenstrips en kunststofriet, dat hij denigrerend als kunststof pijpjes kwalificeerde.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels