nieuws

‘Bouwministerie Bonn meteen naar Berlijn’

bouwbreed

Het federale ministerie voor het Bouwwezen en Ruimtelijke Ordening dient na de algemene verkiezingen van oktober 1994 direct naar Berlijn te verhuizen. De Berlijnse senator W. Nagel van bouw- en woningzaken zegt dat de benodigde ruimte op enkele renovaties na gereed is. Volgesn Nagel fungeert het bouwministerie welbeschouwd als een opbouwministerie en is er geen enkele reden waarom het met de verplaatsing zou wachten totdat parlement en reghering naar Berlijn zijn verhuisd.

De bondsregering in Bonn en het deelstaatbestuur van Berlijn zijn het reeds eens geworden over de verhuizing. Volgens de plannen komt het ministerie van Buitenlandse Zaken terecht in het gebouw van het Centrale Comite van de vroegere Oostduitse communistische partij. Het ligt nabij het kantoor van de president dat wordt ondergebracht in het kroonprinspaleis Unter den Linden. Parlement en regering zullen op 220 hectare worden gehuisvest. Het aantal woningen (nu 3300) wordt uitgebreid tot 6000. Ook particulieren zullen hier ke bou wen. Treinen en schepen zullen het benodigde bouwmateriaal aanvoeren. Tot aan 1998 gaat het om zon 30 miljoen ton materiaal.

Termijn Vooralsnog lijkt er in Bonn nog nauwelijks inzicht te bestaan in de termijn waarop de verhuizing moet plaats vinden en welke kosten deze operatie met zich meebrengt. Steeds opnieuw klinkt de roep om herroeping van het verhuisbesluit uit 1991 omdat Berlijn te ver van het Europese bestuurlijke centrum Brussel ligt en omdat in de eerstkomende decennia de middelen ontbreken. De adviesraad van de bondsdagpresident schat de kosten op DM13,2 miljard; een commissie van vier politici schat het totaal op DM74 miljard. Het t genoemde jaar voor de verhuizing is 2010.

Berlijn wijst erop dat het de “wettelijke plicht van de regering om de hoofdstedelijke taken ter waarneming van de staatsrepresentatie’ moet betalen. Deze plicht zou al in 1995 van kracht worden. In dat jaar vervalt de jaarlijkse financiele hulp vanuit Bonn. De bondsregering dient dan jaarlijks enkele tientallen miljarden over te maken voor de bouw van de diverse regeringspoen. Bonn wil de planning niet alleen aan Berlijn overlaten. Bouwminister I.

Schwaetzer gaat ervan uit dat Berlijn zich aan de afspraken met Bonn houdt.

Reageer op dit artikel