nieuws

Beperkte zandwinning Waddenzee

bouwbreed

Vervolg van pagina 1

alleen akkoord met zandwinning in het Amstelmeer in combinatie met een inrichtingsplan voor het gehele meer. “In dat kader moet onderzocht worden in hoeverre ‘werk met werk maken’ een bijdrage kan leveren aan de natuur- en recretatieve ontwikkeling van de oevers van het Amstelmeer, een en ander in relatie met de infrastructurele werken in dit gebied” , aldus GS.

In de stuurgroep hebben zitting de provincie, Rijkswaterstaat, beheerders van openbaar water en zandwinbedrijf Amstelzand BV Overkoepelende natuur- en milieuorganisaties is verzocht eveneens tot de stuurgroep toe te treden.

Reageer op dit artikel