nieuws

Wortelfrees antwoord op schade wortelgroei

bouwbreed Premium

De wortelsnijfreesmachine, die Vermeer-Holland BV uit Hoofddorp vorig jaar nog op de valreep naar Wezep wist te brengen voor een eerste introductie op de Technische Konatktdagen, blijkt in de praktijk goede resultaten te bieden.

Dat mag in elk geval worden geconludeerd uit het enthousiasme waarmee Van Esch Groenvoorzieningen BV uit Berkel-Enschot na een jaar van intensief gebruik hierover spreekt.

Het probleem van wortelopgroei onder verhardingen is genoegzaam bekend. Vooral dunne asfaltdekken hebben van dit euvel nogal te lijden.

Afgezien van de dure herstelwerkzaamheden veroorzaken de beschadigingen in het wegdek bovendien onveilige situaties.

Door dit probleem direct bij de wortel aan te pakken meent Vermeer-Holland niet alleen een economische maar zeker ook een afdoende oplossing te hebben gevonden in de ontwikkeling van een wortelfreesmachine.

Vermeer construeerde het werktuig in samenwerking met Van Esch BV die zich in groenvoorzieningen heeft gespecialiseerd.

Dit bedrijf zag zich steeds meer geconfronteerd met de vraag van boom- en wegbeheerders naar een oplossing tegen het opdrukken van verhardingen door wortels van aanliggend groen.

Toepassing van anti-worteldoek werd aanvankelijk gezien als een bruikbare barrie`re tegen hinderlijke wortelgroei.

Maar ook dit materiaal bleek op lange termijn niet bestand tegen de kracht van ondergroeiende wortels.

Met de wortelfrees wordt definitief een eind gemaakt aan de groei van oppervlakkige wortels door deze eenvoudig weg te frezen.

De machine die over een eigen wielstel beschikt wordt achter de trekker voortbewogen en via de PTO aangedreven. Het freeswiel staat haaks op de rijrichting. Voor de aandrijving wordt een motorvermogen gevraagd van 90 pk/66 kW en een toerental van de aftakas van minimaal 540 omw/min.

In de praktijk zou bij een maximum freesdiepte van 400 mm een freescapaciteit ke worden bereikt van 1000 m/min. Sinds Van Esch de machine in gebruik nam heeft dit bedrijf al inmiddels zon 50 km gefreesd. En men weet nu dat, afhankelijk van de wortelgesteldheid, met een set messen een freesafstand van circa 15 tot 25 km kan worden afgelegd.

Reageer op dit artikel