nieuws

Tholen kan bouwen in Buitenzorg

bouwbreed

Gedeputeerde staten van Zeeland zijn het eens met het bestemmingsplan Buitenzorg-3 van de gemeente Tholen. Het plan voorziet in de bouw van 110 woningen. Met de goedkeuring is een einde gekomen aan een jaren durend debat.

Het verschil van mening richtte zich vooral op de geluidhinder die een nabij gelegen bedrijf zou veroorzaken voor de bewoners van de te bouwen woningen. Volgens het nieuwe bestemmingsplan worden de bedrijfsactiviteiten beperkt.

Reageer op dit artikel