nieuws

Rijk vraagt bouw ideeen voor oplossing van milieuprobleem

bouwbreed

De Rijksgebouwendienst, de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting en de Nederlandse maatschappij voor energie en milieu (Novem) roepen ontwerpers op ideeen te leveren hoe bepaalde milieuproblemen in de bouw ke worden opgelost. Zij deden dat bij het begin van de Nederlandse Bouwvakbeurs in Zuidlaren.

De oproep tot ideeen is terug te vinden in een gisteren gepresenteerde brochure over milieubewust ontwerpen van kantoorgebouwen. Een eerdere brochure beschrijft zes praktijkexperimenten van energie-effieicient bouwen.

Beide brochures zijn verkrijgbaar bij het distributiecentrum van het ministerie, postbus 351, 2700 AJ Zoetermeer, tel.

079-449449.

Reageer op dit artikel