nieuws

Raad van State houdt baggerstort tegen

bouwbreed

Rijkswaterstaat beschikt niet langer over de vergunning om baggerslib te storten in diepe zandputten in het IJsselmeer en de randmeren langs de Flevopolders.

De vergunning die het ministerie van Verkeer en Waterstaat verleende voor 1993 is vernietigd, zo heeft de afdeling geschillen van bestuur bij de Raad van State bekend gemaakt. De totale hoeveelheid van ruim 2 miljoen m baggerslib komt vrij bij het periodieke onderhoud aan vaarwegen en havens.

De directie Flevo van Rijkswaterstaat had via de vergunning toestemming om het baggerslib te storten in acht nog nader uit te zoeken diepe zandputten. Tegen de vergunning waren bezwaren ingediend door het gewest Gooi- en Vechtstreek, de stichting Natuur en Milieu samen met het gemeentebestuur van Almere.

Zij vrezen voor de milieugevolgen van grootschalige slibstortingen, terwijl de ‘parapluvergunning’ voor acht nog nader uit te zoeken locaties geen duidelijkheid verschaft waar het baggerslib uiteindelijk terecht komt. De Raad van State deelt deze mening. Eerst moet er duidelijkheid zijn over de milieugevolgen, het vermijden van stortingen en het zoeken naar alternatieven zoals andere verwerkingsmethoden, zo luidt het oordeel.

Nu dergelijk onderzoek niet beschikbaar is had het ministerie deze aanvraag voor de stortvergunning moeten weigeren.

Reageer op dit artikel