nieuws

R’dam investeert f.22 mln in Rail Service Centrum

bouwbreed

De betrokken Rotterdamse gemeenteraadscommissie is akkoord gegaan met de investering van f.63,3 miljoen voor de bouw en het beheer van een Rail Service Centrum in het Eem/Waalhavengebied, dat bestemd is om het railvervoer van containers van de haven naar het achterland verder op gang te brengen.

Van dit bedrag neemt Rotterdam bijna f.22 miljoen voor haar rekening, de rest komt van het rijk. De investeringen worden besteed aan bouwkosten, het bouwrijp maken van grond, de aankoop van kranen, een aandeel in een beheersmaatschappij en een vergoeding voor de huurderving van het terrein.

Het thans te realiseren Rail Service Centrum zal moeten uitgroeien tot een ‘multimodaal’ service centrum door een combinatie met een centrale binnenvaartterminal. De plannen daarvoor bevinden zich nog in een embryonaal stadium. De gemeente neemt nu echter het voortouw omdat de havenondernemers in Rotterdam het nog te vroeg en te riskant vinden om de investeringen en het beheer voor hun rekening te nemen.

Reageer op dit artikel