nieuws

Mogelijk publikatie lijst met frauderende onderaannemers

bouwbreed

Staatssecretaris Ter Veld van Sociale Zaken denkt er hard over regionale lijsten met betrapte frauderende onderaannemers, in onder meer de bouw, op een landelijke, openbare lijst te zetten. Hoofdaannemers weten dan met welke bv’s en mensen zij niet in zee moeten gaan.

Een en ander werd bekend tijdens een vergadering van de fraudecommissie van de Tweede Kamer (Ismo) over diverse wetten die bestuurders en hoofdaannemers aansprakelijk stellen als er geld aan de neus van de belastingdienst of be drijfsvereniging voorbij gaat.

Minister Hirsch Ballin van Justitie verklaarde bij die gelegeneid met de Nederlandse Orde van Advocaten in overleg te zijn over assistentie voor de curator in een faillissementszaak.

Doel is “achter de bestuurders” te gaan speuren naar fraudeurs die daadwerkelijk aan de touwtjes hebben getrokken.

De minister denkt daarbij onder meer aan steun van accountants en andere administratief geschoolden.

Reageer op dit artikel