nieuws

Kluwer Gids voor belasting

bouwbreed

De Kluwer Belastinggids kan voor veel mensen een gidsfunctie vervullen bij het doen van aangifte voor de inkomsten- of vermogensbelasting.

Na bespreking van enkele algemene punten, waaronder hoe de aangiftebiljetten in elkaar zitten, worden bij de toelichting puntsgewijs de verschillende aangiftebiljetten gevolgd. Dat geldt zowel voor het uitgebreide A-biljet voor de inkomstenbelasting als het verkorte E-biljet of T(eruggaaf)–biljet. In dezelfde gids vindt men daarna toelichting en bespreking van alle punten ten behoeve van de Vermogensbelasting, aan te geven op het Bbiljet.

Speciale aandacht krijgt een aantal onderwerpen. In aparte hoofdstukken valt alles te le zen over zaken als de auto en de fiscus, de eigen woning en de belasting, middeling van inkomens, hoe men bezwaarschriften kan indienen, maar ook hoe gemeentelijke belastingen als onroerend-goedbelasting tot stand komt.

De gids voor 1993 kostte f.24,50, tenzij men zich abonneert. Dat scheelt de consument 15 procent. Als men een pc bezit kan men in plaats van de gids de Kluwer Belastingschijf (bij abonnement f.29,75) aanschaffen, die tenminste hetzelfde biedt als de gids, maar bovendien nog automatisch de hoogte van de belasting bepaalt of laat zien wat men heeft terug te vorderen.

Gids en schijf zijn in alle boekwinkels te koop.

Reageer op dit artikel