nieuws

Kantoren blijken snel verouderd

bouwbreed

Hoewel de kantorenbouw in de jaren 1987-1991 historische records brak, blijkt nog steeds ruim 40 procent van de kantoorgebruikers plannen te hebben om te verbouwen of te verhuizen. Bestaande gebouwen zijn voor bedrijven met verhuisplannen geen alternatief, ook niet na renovatie.

Dat blijkt uit een onderzoek naar de kantorenmarkt van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid. Daaruit blijkt dat kantoorgebruikende organisaties een grote mate van dynamiek vertonen. Wijzigingen in de organisatie, groei en krimp van het personeelsbestand, ontwikkelingen op het gebied van klimaatbeheersing en telematica blijken allemaal invloed te hebben op de mate, waarin het kantoor voor die organisatie functioneel blijft.

Een en ander leidt ertoe dat de economische levensduur van dit soort gebouwen vrij kort is te noemen. In de markt wordt veelal gesproken over een pe riode van tien, vijftien tot maximaal twintig jaar.

Amsterdam e.o.

Een rapportage van de bewegingen in de kantorenmarkt in de regio Amsterdam van het Amsterdamse Vastgoedkantoor Van Gool bevestigt deze EIB-conclusies. Het aanbod van kantoorruimnte is nog erg hoog met een totaal van 570000m2. Het aanbod in Amsterdam-zuidoost is op het laagste niveau sedert de start van dit gebied, terwijl het aanbod in het centrum van de hoofdstad van het land op het hoogste niveau sinds 1984 is gekomen.

De gemeentelijke overheid in de regio wordt dan ook geadviseerd een uiterst restrictief beleid te voeren ten aanzien vannieuwbouw kantoorontwikkelingen om zo te helpen een noodzakelijke relatieve schaarste te creeren.

Overigens wordt tevens geconcludeerd dat nieuwbouwontwikkelingen voor de markt tot stilstand zijn gekomen, zodat op afzienbare termijn weer stabiliteit in de vraag- en aanbodverhouding te verwachten is.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels