nieuws

Informatisering bouw op studiedag

bouwbreed

Stabu en Ciad houden op 11 maart een studiedag met als onderwerp de bouwinformatisering. Daarbij zijn drie aspecten van belang, namelijk de ontwikkeling van de bouw, de ontwikkeling van de informatica en de mogelijkheden om binnen de bouw een gezamenlijk beleid te ontwikkelen op het gebied van de informatisering. De sprekers gaan in op de stand van zaken rond de Stabu-systematiek, de produktmodellering en Product Data Interchange (PDI), de relatie tussen CAD-systemen en Stabu, de aansluiting op normen, regelgeving en produktinformatie, de aansluiting op uitwisselingsprotocollen zoals Electronic Data Interchange (EDI) en de samenwerkingsverbanden in de bouw, gericht op de informatisering. De bijeenkomst heeft plaats in Congrescentrum Engels te Rotterdam. Behalve lezingen zijn er presentaties van produkten en bedrijven.

Inl:Ciad, tel. 079-219324, en bij de Stabu, tel. 0838033026.

Reageer op dit artikel