nieuws

Debat Tweede Kamer over wao een week uitgesteld

bouwbreed

Het debat in de Tweede Kamer over de bezuinigingen op de wao zal waarschijnlijk niet direct na afloop van het kerstreces -op 19 en 20 januari- maar een week later worden gehouden.

Reden voor het uitstel is volgens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat het kabinet pas op 18 januari zijn laatste schriftelijke inbreng over de wao naar de Kamer stuurt. Eerder zou dat op 8 januari gebeuren.

Een voorbereidingsperiode van een dag wordt door de regeringsfracties CDA en PvdA te kort geacht om het politiek gevoelige onderwerp plenair te behandelen.

Het ziet er niet naar uit dat nog voor het kamerdebat een compromis over de wao wordt bereikt. De coalitiepartners PvdA en CDA staan nog steeds lijnrecht tegenover elkaar als het gaat over de vraag hoe de lopende uitkeringen van waoers onder de 50 jaar ke worden ontzien.

Voor het CDA is dat alleen bepreekbaar als elders in de wao compensatie wordt gevonden.

Dat betekent dat forser gekort moet worden op de uitkeringen van nieuwe waoers dan het kabinet heeft voorgesteld. Die oplossing is voor de PvdA echter onbespreekbaar.

Impasse In Den Haag wordt niet verwacht dat het kabinet deze impasse zal ke doorbreken.

Dat betekent dat het kabinetsvoorstel door de Kamer met wisselende meerderheden zal worden gewijzigd. De PvdA en de oppositiepartijen zullen de bevriezing van bestaande uitkeringen van tafel halen. CDA en VVD zullen vervolgens een hardere aanpak van nieuwe gevallen erdoor drukken.

Tot voor kort waren PvdA en CDA nog optimistisch over de mogelijkheid een compromis over de wao te bereiken. Zowel CDA-fractieleider Brinkman als PvdA-leider Kok gaf in interviews te kennen dat dat wel zou lukken.

Inmiddels is het overleg hierover tussen de coalitiepartners op niets uitgelopen. Een voorstel van de PvdA om het ontzien van bestaande wao-uitkeringen te compenseren in de AAW (de arbeidsongeschiktheidsregeling voor niet-werknemers) werd door het CDA van de hand gewezen. CDA en PvdA hebben besloten om niet meer te praten over de wao, totdat de schriftelijke inbreng van het kabinet bekend is.

Reageer op dit artikel