nieuws

Computer of intuitie

bouwbreed

Er worden in het bedrijfsleven (en ook daarbuiten) allerlei sprookjes verteld en geloofd.

Een daarvan is dat zakelijk gevoel en aangeboren commerciele intuitie vroeger het succes van de Hollandse koopman bepaalden doordat de maatschappij en haar methoden zoveel eenvoudiger waren, terwijl tegenwoordig een grote computer nauwelijks in staat is de gegevens te verwerken die een zakelijke beslissing mogelijk maken. Het leven en het zakendoen zijn zo buitengewoon ingewikkeld geworden, dat ons boerenverstand het niet langer aankan.

In de tweede plaats menen we dat slechts weinig mensen commercieel zijn ingesteld, terwijl de grote meerderheid onzakelijk is. Ook dit is niet waar. Het gaat bij onzakelijk optreden om gewone domheid, om niet wi’llen nadenken en besluiten. Het vertrouwen en afgaan op computergegevens is, ondanks dat het zeer verstandig lijkt, even dom. Mede daar door is de computer, en wat die allemaal kan berekenen, tegenwoordig zo populair, ook al gebruikt men geen 5% van alles wat er dag en nacht uitstroomt.

Maar steeds meer mensen die leiding zouden moeten geven en gezag bezitten, laten ons weten dat de computer redding brengt en onze intuitie uit de tijd is. Meer en meer ondernemers geloven dat!

Nu moet u niet denken dat ik intuitie antiek vind en de computer niet vertrouw. De kwestie is dat u beide nodig hebt, meer dan u nu gebruikt. Uw intuitie moet u aanscherpen en uit de computer moet u veel meer halen dan u doet. In feite gebruikt ook de allergrootste organisatie de computer voor een stuk nogal onbelangrijke administratie en het vastleggen van gegevens die niemand echt hoeft te weten. De kleine firma zet er de loonadministratie voor 5 of 6 man op en de voorraadlijsten van 30 artikelen, dat een handig meisje een dag in de week met de hand zou ke verwerken. Met de ongelooflijke stroom andere gegevens doet men niets. Nutteloos, omslachtig en duur.

Laten we elkaar goed begrijpen; u als min of meer succesvolle ondernemer in de bouw zou de computer veel beter ke gebruiken en u zou uw intuitie als zakenman meer ke aanscherpen. Natuurlijk bestaat er nog een derde mogelijkheid, namelijk alles laten zoals het is. Maar dan hoeven we verder nergens over te praten, dan kunt u beter koffie gaan drinken. Het gevoel voor zaken, of hoe u intuitie ook wilt noemen, is geen simpele zaak.

Het heeft te maken met alles wat u hebt geleerd en ondervonden. Het is niet waar dat je het hebt of niet, maar het is wel juist dat velen niet weten hoe ze er gebruik van moeten maken. En het dus ook niet ontwikkelen. Jammer. Zonder een stukje vakmanschap prijs te geven, zou menig ondernemer in ons beroep zakelijker mogen zijn. Zakelijker in de fatsoenlijke betekenis: alerter, wat meer gericht op klant en object, sneller, bereid tot samenwerking. En dientengevolge wat minder uit op geld alleen. Hoe doe je dat? Wel, ieder mens heeft het in zich, de een wat makkelijker en voor de hand liggender, maar het kan er altijd op een vlotte manier uitkomen. Gewoon voortdurend proberen. Meestal verschijnt het dan vanzelf. Ga evenwel nu niet overdrijven.

Alleen intuitie voert naar een onbestaanbare droomwereld.

De cijfertjes, de harde gegevens die ook uit een pc-tje ke komen, zijn eveneens onmisbaar. Hoewel deze gegevens evenzeer en even snel handmatig met een telmachientje worden geproduceerd, voelt u zich lekker modern voor een paar centen met een standaardprogramma. Neem dan het feit dat geen enkel standaardprogramma echt past en dat een eigen programma onbetaalbaar is, op de koop toe.

Misschien wordt het over een aantal jaren weer mode de administratie met eenvoudiger middelen te doen? Wie als ondernemer uit zijn bedrijf wil halen wat erin zit, moet niet zweren bij complete automatisering, maar behoort de intuitie, het min of meer onbewuste gevoel, niet buiten de deur te zetten. Zelfs als men meent dat een van de twee of beide het einde, of van de andere kant gezien, pure onzin zijn, u kunt niet zonder. Alles wat tot ondernemen behoort, is waard ontzien en gerespecteerd te worden. Zelfs tot meer ontwikkeling te worden gebracht.

Overschat de computer niet en lach uw intuitie niet uit. Samen doen ze wonderen!

Reageer op dit artikel