nieuws

CDA Maastricht wil steun getroffenen wateroverlast

bouwbreed

Maastricht moet honderdduizend gulden beschikbaar stellen voor mensen die gedupeerd zijn door de wateroverlast in de gemeente. Daarop heeft de CDA-fractie in de Maastrichtse gemeenteraad nadrukkelijk aangedrongen bij het college van B en W.

Volgens een woordvoerder van de fractie gaat het nog niet eens zozeer om de hoogte van het bedrag dan wel om een blijk van medeleven met de getroffen bewoners van de tot Maastricht behorende dorpen Borgharen en Itteren.

Verder wil de CDA-fractie dat B en W meer aandacht schenken aan preventieve maatregelen tegen de regelmatig terugkerende wateroverlast. Ze wil zich niet neerleggen bij de constatering van met name Rijkswaterstaat dat voorzieningen tegen overstromingen van de Maasdorpen technisch onmogelijk zouden zijn ofwel financieel onhaalbaar.

Reageer op dit artikel