nieuws

Angst over komst van nieuw voetbalstadion

bouwbreed Premium

Burgemeester C. de Groot van de gemeente Ouder-Amstel maakt zich ernstige zorgen over de gevolgen van de bouw van het multi-functionele sport- en evenementenstation in Amsterdam-Zuidoost voor het woon- en leefklimaat van zijn gemeente.

Hij zei dat op een hoorzitting over de milieu-effectrapportage (mer) die werd gehouden op het stadsdeelkantoor in Amsterdam-Zuidoost. De bijeenkomst werd bijgewoond door naar schatting 75 mensen en was georganiseerd door de gemeente Amsterdam.

Het nieuwe stadion wordt volgens de huidige plannen vlakbij het metrostation Strandvliet en het station Bijlmer gebouwd. Onder het stadion moet een zogenaamd transferium komen, dat plaats biedt aan circa 2600 parkeerplaatsen. Met de bouw moet in augustus worden begonnen. De komst van het stadion veroorzaakt volgens De Groot grote parkeerproblemen voor de be woners van Ouder-Amstel.

Ook vreest hij nogal wat geluidsoverlast, vooral bij popconcerten die eveneens in het stadion zullen plaatsvinden. J.

Tilmans, directeur Stadion Amsterdam NV erkende het probleem van de geluidshinder. Er wordt volgens hem momenteel gewerkt aan een oplossing.

Afblazen Een aantal insprekers vond dat het hele po maar moet worden afgeblazen. Ook burgemeester De Groot pleitte daarvoor. In plaats van de bouw van het stadion in Zuidoost zou het Olympisch Stadion in Amsterdam-Zuid alsnog gerenoveerd moeten worden, zo zei hij. Minister D’Ancona van WVC heeft het Olympisch Stadion onlangs aangewezen als rijksmonument. Met de bouw van het stadion-transferium in Amsterdam-Zuidoost is een bedrag van ongeveer f.200 miljoen gulden gemoeid.

Reageer op dit artikel