nieuws

Amsterdam saneert sociale werkverbanden

bouwbreed

De gemeente Amsterdam gaat de zes sociale werkverbanden in de hoofdstad drastisch saneren. Uit een in opdracht van wethouder Wildekamp gemaakte financiele prognose blijkt dat bij ongewijzigd beleid in 1997 een tekort zal zijn ontstaan van bijna f.70 miljoen.

Het jaarlijks tekort bedraagt f.12 miljoen.

Alle activiteiten van de werkverbanden, waaronder ook werkzaamheden die op het terrein van de bouwnijverheid liggen, worden de komende maanden doorgelicht door het Bureau Berenschot. Of het aantal arbeidsplaatsen blijft gehandhaafd, is volgens het college van burgemeester en wethouders afhankelijk van de resultaten van het onderzoek.

Aanleiding voor het opstellen van de financiele prognose zijn de door +

rijk aangekondigde bezuinigingen in het kader van de zogenoemde Decentralisatie Impuls. Voor Amsterdam bedraagt de korting naar verwachting f.9 miljoen.

Reageer op dit artikel