nieuws

Amsterdam krijgt nieuw haven-transportcentrum

bouwbreed

De realisering van Amsterdam Westpoint, een internationaal transportcentrum in de Amsterdamse Haven, gaat door. Het college van B en W is hiermee akkoord gegaan. Met de aanleg van het centrum is ruim f.22 miljoen gemoeid.

Amsterdam Westpoint zal in het noordwestelijk deel van de Amerikahaven worden gevestigd. De diepzeekade zal een kilometer lang worden, met zogeheten ‘roll-on/roll-offvoorzieningen’. Verder moet er een insteekhaven voor binnenvaartschepen komen en 300000 vierkante meter voor open opslag. Op het terrein worden spooraansluitingen aangelegd en perronloodsen gebouwd, met overdekte laad- en losplaatsen. Tevens worden er kantoorrruimten gebouwd.

Volgens het Gemeentelijk Havenbedrijf wordt het nieuwe transportcentrum bereikbaar voor binnenschepen, coasters, zeeschepen, goederentreinen en vrachtverkeer. “Het dient vooral ter bevordering van het gecombineerde vervoer (auto, schip en trein), om zo het vervoer over de weg te ontlasten, ten gunste van het milieu’, aldus het havenbedrijf in een toelichting op de +

nnen. Ook als stadsdistributiecentrum zou het uitstekend geschikt zijn. Volgens het havenbedrijf is Amsterdam Westpoint in de toekomst een belangrijk winstpunt voor de werkgelegenheid in het Noordzeekanaalgebied.

Beheerd

Het centrum zal worden beheerd door een exploitatiemaatschappij. Het gemeentebestuur heeft ermee ingestemd dat de gemeente in de oprichtingsfase en in de eerste jaren van exploitatie als partner gaat deelnemen via de gemeentelijke BV Hallum. De andere partner wordt gevormd door de Van de Lande Groep uit Ridderkerk, die is gespecialiseerd in ‘public warehousing’

en zich richt op zeescheepvaart. Beide partners zullen ieder voor 50 procent deelnemen en maximaal f.4 miljoen inbrengen, aldus het havenbedrijf. B en W hebben zich tevens akkoord verklaard met de uitgifte aan Amsterdam Westpoint van een terrein van 65 hectare en met het verstrekken van een krediet van ruim f.22 miljoen voor de aanleg van kadevoorzieningen. Eind januari zullen de voorstellen van het college aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Reageer op dit artikel