nieuws

Alleen directe loonkosten spelen mee bij aansprakelijkheid

bouwbreed

Bij het hoofdelijk aansprakelijk stellen van een aannemer voor de niet afgedragen premies sociale verzekeringen door een onderaannemer mogen de premies over loon van indirect personeel niet worden betrokken. Tot die conclusie kwam de Centrale Raad van Beroep in een zaak, waarin de aannemer die door de Bedrijfsvereniging voor de Bouwnijverheid aansprakelijk werd gesteld daar met succes verweer tegen voerde.

De bedrijfsvereniging voor de Bouwnijverheid had aannemer X hoofdelijk aansprakelijk gesteld toen bleek dat zijn onderaannemer Y de premies niet meer kon betalen omdat zijn faillissement was uitgesproken.

X probeerde er voor de raad nog onderuit te komen door er op te wijzen dat de bedrijfsvereniging in de voor beroep vatbare beslissing niet de juiste statutaire naam van Y had vermeld. De aannemer hield de raad voor met die genoemde rechtspersoon geen zaken te hebben gedaan, zodat hij ook niet aansprakelijk kon worden gesteld.

De Centrale Raad verwierp dit verweer met de stelling dat de onjuiste naamsvermelding in dit geval niet tot misverstand had geleid.

Wel honoreerde de raad de stelling van X dat hij niet aansprakelijk kon worden gesteld voor premies over het loon van personeel, dat weliswaar in dienst van de onderaannemer was, maar niet direct te maken had gehad met het werk dat hij voor de hoofdaannemer uitvoerde. In het te vorderen premiebedrag zat echter ook dat wat betrekking had op loon van administrateurs, calculators, managers en dergelijke, zaken die in feite in de overheadsfeer liggen.

De Centrale Raad voor beroep oordeelde dat hoofdlijke aansprakelijkheidsstelling niet verder gaat dan over de pre mies over lonen, die ‘direct en aanwijsbaar’ ke worden toegerekend aan een bepaald door de onderaannemer aangenomen werk. In de uitspraak worden als voorbeeld genoemd de uitvoerder, werkvoorbereider en de calculator, die aanwijsbaar voor een zeker aantal uren bij een bepaald po zijn ingezet.

Het ging de raad echt te ver ook rekening te houden met de loonkosten, verbonden aan het schoonhouden van het kantoor van de onderaannemer, van kantine- en daarmee vergelijkbaar personeel, de telefonist en administratieve medewerkers die met acquisitie zijn belast.

Reageer op dit artikel