nieuws

Aanleg infrastructuur op Ceramique-terrein

bouwbreed Premium

Wanneer medio 1993 de eerste woningen op het voormalig Ceramique-terrein in Maastricht worden opgeleverd, zal een belangrijk deel van de infrastructuur gereed zijn. Aannemerscombinatie Lieben Vissers is namelijk begonnen met de aanleg van de ontsluitingsweg en het hoofdrioolstelsel.

Op het kaartje is goed te zien hoe de infrastructuur op het Ceramique-terrein er uit komt te zien

Onmiddellijk na het bekend worden van de Kroon-uitspraak inzake het Ceramiquepo werd het infrastructurele werk gegund aan Lieben Vissers. Met de werkzaamheden is een bedrag gemoeid van ongeveer f.8,5 miljoen.

Het gaat in de eerste plaats om aanleg van de Avenue, de hoofdverkeersader van het nieuw te bouwen stadsdeel.

Die krijgt een lengte van 900 meter en wordt 42 meter breed (inclusief trottoirs). De noordzuid as verbindt de Wilhelminasingen (in het stadsdeel Wyck) en de Limburglaan (in de wijk Randwijck) ter hoogte van het gouvernement.

De Avenue wordt uitgevoerd in twee dubbele rijbanen in beide rijrichtingen en krijgt gescheiden fietspaden aan weerszijden. De weg wordt geasfalteerd met geluiddempend asfaltbeton. Onderzocht wordt nog of het mogelijk is om een rijbaan als vrije busbaan te bestemmen.

Ook komen er verkeersinstallaties om het verkeer te regelen op de hoofdkruispunten.

Ter hoogte van het inmiddels in aanbouw zijnde Bonnefantmuseum wordt een rotonde gerealiseerd.

Lelieterrein

Vanaf het voormalige Lelieterrein wordt een 325 meter lange en 20,5 meter brede ontsluitingsweg aangelegd, die de verbinding vormt tussen het noordelijk deel van de Avenue en de Duitse Poort. Een reconstructie van de kruising Duitse Poort is onderdeel van aanleg van de betreffende weg. In het kader daarvan zal ook een verkeerslichteninstallatie worden geplaatst.

De ontsluitingsweg wordt eveneens geasfalteerd met geluiddempend asfaltbeton en uitgevoerd in een enkele rijbaan in beide rijrichtingen.

Aan beide zijden van de weg komt een aanliggend fietspad.

Zowel aan de Avenue als aan de ontsluitingsweg vanaf het voormalige Lelieterrein wordt voorzien in mogelijkheden voor kort parkeren.

Lieben Vissers zal tevens de aanleg van het hoofdrioolstelsel voor zijn rekening nemen.

De algehele oplevering van beide werken is voorzien in het voorjaar van 1994. Het overige deel van de infrastructuur zal nog separaat worden aanbesteed.

Reageer op dit artikel