nieuws

Onderzoek activiteiten Ravast vernietigend

bouwbreed

Een diepgravend onderzoek naar het op de Amsterdamse en Berlijnse effectenbeurs genoteerde vastgoedfonds Ravast lijkt vernietigend te zijn voor dit al enige tijd in opspraak zijnde fonds. Het onderzoek is verricht op verzoek van de inmiddels de laan uitgestuurde directeur P.M. Hauch.

Volgens Duitse beleggers, aan wie het rapport is doorgespeeld, plaatst de samensteller van het onderzoek, Andersen Corporate Finance, grote vraagtekens bij de liquiditeit van het bedrijf, die in de jaarrekening over 1991 nog wordt vermeld voor een bedrag van f.11 miljoen. De liquiditeitspositie is echter vrijwel geheel geblokkeerd door verstrekte garanties zodat van een liquiditeit in feite niet gesproken kan worden. Verder kraakt het rapport de waardering van de onroerend-goedportefeuille. In het jaarverslag over 1991 staat die gewaardeerd voor f.147 miljoen en daar is niets op afgeschreven. Het rapport stelt dat dit laatste alsnog dient te gebeuren. Het rapport van Andersen Corporate Finance stelt verder dat de raad van commissarissen zwaar heeft gefaald in zijn toezichthoudende taak. De raad dient of vervangen of verstevigd te worden. Het bestuur van Ravast, dat voor het aantreden van Hauch bestond uit Hengeveld en Van Kempen, wordt als zwak betiteld.

Ravast staat al enige tijd in een kwade reuk door de manipulaties van de zakenlieden Max Alsem en Jan Bosch. Via de beheersmaatschappij Ravast Beheer, die de directie voert over Ravast, trekken zij in feite aan de touwtjes. Zo is gebleken dat Alsem en Bosch de garantie van Ravast hadden gekregen dat bepaalde onroerend-goedtransacties via hen zouden lopen. Zo gebeurde het dat een pand in Middelburg via diverse vennootschappen van beide heren werd doorverkocht om uiteindelijk tegen een veel te hoge prijs bij Ravast te worden ondergebracht. Dat heeft ervoor gezorgd dat Bosch in ieder geval de fiscus achter zich aan heeft gekregen.

Reageer op dit artikel