nieuws

Ondernemers kiezen vooral voor tijdelijk personeel

bouwbreed Premium

Ondanks alle sombere berichten blijft de vraag naar personeel in de bouwnijverheid redelijk op peil. De vraag is zelfs groter dan normaal gesproken in deze tijd van het jaar verwacht mag worden.

Wel is de vraag naar tijdelijk personeel aanmerkelijk groter dan de vraag naar medewerkers voor een vast dienstverband. Dit blijkt uit de bouwbarometer.

De barometer is gebaseerd op gegevens van de Brouwergroep uit Leerdam over vraag en aanbod van UTA-personeel en een peiling onder de opdrachtgevers.

Gedurende 1992 is het bedrijfsleven steeds minder vaste dienstverbanden gaan aanbieden. Dit als een reactie op de onzekerheid over de economische ontwikkelingen. De orderportefeuille is nog steeds heel behoorlijk gevuld, maar de ondernemers aarzelen niettemin om personeel in vaste dienst te nemen. De omzet in de bouw is echter niet slecht geweest, zoals ook blijkt uit de gestegen bouwvolumes in de diverse sectoren. Alleen de installatietechnische branche heeft een ronduit slecht jaar gehad.

Kosten snijden

Toch zijn er ook in de bouwnijverheid tekenen dat het minder goed gaat. Medio 1992 bood personeel zich vrijwillig aan voor een andere baan. Nu zijn minder mensen uit egen beweging zoekende en zijn er meer werknemers die min of meer gedwongen moeten uitkijken naar een andere functie. Dat duidt erop dat er, naast de bedrijven die personeel vragen, ook bedrijven zijn die wel degelijk drastisch in de kosten moeten snijden.

Een en ander hangt vermoedelijk ook samen met het onder druk staande prijsniveau, mede als gevolg van de wijziging in het aanbestedingsbeleid. De lagere prijzen nopen tot een strikte kostenbeheersing. Een flexibel personeelsbeleid is daarvan een belangrijke pijler.

Niet slecht

De sombere voorspellingen voor 1992 zijn in elk geval niet uitgekomen. Dat wil niet zeggen dat de situatie voor de bedrijven ook in 1993 wel zal meevallen, al zijn de voorspellingen voor begin 1993 niet slecht, zeker niet als de cijfers vergeleken worden met januari 1992. Wel zitten er opmerkelijke verschillen tussen de verwachtingen van het ene (somber) en het ander (groeiscenario) bedrijf.

Grote verschillen in positieve zin tonen de woningbouwsector en zeker ook de infrastructuur. Het hoge aantal aanvragen om personeel in de weg- en waterbouw wordt gestaafd door de hoeveelheid werken: lag de wegenbouwactiviteit vorig jaar om deze tijd vrijwel stil, nu wordt overal nog volop gewerkt. De waarde van deze meting zal in maart/april blijken, als de tendens voor de rest van het jaar wordt gezet.

Het is boeiend om de cijfers voor januari 1992 te leggen naast die voor 1993, uit de huidige baromater:

. ’92 ’93

Architectenbureaus 70 85

Ingenieursbureaus 100 90

Aann. utiliteit 80 85

Aann. woningbouw 70 105

Infrastructuur 50 105

Installatietechniek 90 60

In negatieve zin springt met name de installatietechniek eruit. Over de hele linie genomen, kan de conclusie echter niet anders zijn, dan dat januari 1993 een beduidend gezonder beeld te zien geeft dan januari 1992.

Reageer op dit artikel