nieuws

Na sloop van flats zelfde aantal woningen bouwen

bouwbreed Premium

Bij een eventuele beslissing tot sloop van de 324 flatwoningen tussen Muzenlaan en J. F. Kennedylaan in Eindhoven zal getracht worden te bevorderen dat er wordt overgegaan tot vervangende nieuwbouw, ook in de sociale sector. Dat verklaren B en W van de gemeente in antwoord op schriftelijke vragen van het raadslid B. Gerard.

De Sociale Woningstichting (SWS) heeft de bewoners van de desbetreffende flatwoningen laten weten dat binnen uiterlijk vijf jaar de complexen, die nog niet eens op de helft van hun economische levensduur zijn, gesloopt moeten worden. De oorzaak:bouwtechnische gebreken door betonschade. De aannemer die verantwoordelijk was voor de bouw is niet meer aansprakelijkk te stellen. Het bedrijf is namelijk failliet. Het raadslid Gerard vroeg van de gemeente onder meer garanties voor handhaving van de leefbaarheid van de flatgebouwen tussen nu en het tijdstip van sloop.

B en W laten weten daar alles aan te zullen doen.

Ook wilde Gerard weten of er in de te slopen complexen as best voorkomt. Het college deelt mee dat uit de stelpost die voor het verwijderen van asbest in de begroting van de door de SWS ingeschakelde adviseurs is opgenomen (f.1000 per woning) blijkt dat men bedacht is op dit probleem.

Goedkoop

Zorgen maakte Gerard zich over het verdwijnen van een zo grote hoeveelheid relatief goedkope huurwoningen in Eindhoven. B en W kondigen aan bereid te zijn met de federatie van woningcorporaties te bezien hoe dat verlies kan worden opgevangen. Duidelijk is volgens hen echter al wel dat “het verlies van goedkope huurwoningen niet te compenseren is met nieuwbouw in de sociale huursector voor een vergelijkbaar huurniveau als in de flatwoningen. Binnen het huidige subsidieregime zijn, ook met toepassing van alle aanvullende reguliere subsidiemogelijkheden, voor flatwoningen met een vergelijkbare oppervlakte, geen aanvangshuren onder f.500 per maand te realiseren.”

Tenslotte laten B en W doorschemeren niet bereid te zijn een sloopvergunning te verstrekken wanneer de SWS van plan is om minder vervangende woningen te bouwen dan het aantal te slopen flatwoningen.

Reageer op dit artikel