nieuws

Irak neemt ‘derde rivier’ in gebruik

bouwbreed Premium

De regering van Irak heeft de zogeheten derde rivier in gebruik genomen. Zoals eerder gemeld gaat het hierbij om een 565 kilometer lang kanaal van Baghdad naar Basra dat tussen de rivieren Eufraat en Tigris stroomt.

Het po stamt uit het begin van de jaren vijftig maar kwam pas in mei van dit jaar tot uitvoering. De aanleg van het kanaal gebeurde in volcontinudienst. Ruim 6000 werknemers en 4000 machines maakten het werk mogelijk.

De kosten bedroegen volgens de officiele koers zon f.6,2 miljoen en f.66 miljoen volgens de koers van de zwarte markt. Volgens ter zake kundigen geeft deze omrekening vrijwel geen inzicht in de kosten al kan men er wel uit afle zen dat Irak over een meer dan toereikend arbeidspotentieel beschikt en dat het ook op het nodige achtergebleven buitenlandse materieel kan terugvallen. Het kanaal moet een belangrijke rol spelen in de terugwinning van ruim 150 miljoen hectare grond doordat het zout water afvoert. De herwonnen grond zal opgaan aan de landbouw. Het kanaal zorgt echter tevens voor het uitdrogen van enkele honderduizenden moerassen nabij Basra. De regering in Baghdad verdrijft naar verluidt met bommenwerpers en kanonnen de plaatselijke bevolking. De oppositiepartij De Stem van Rebellerend Irak liet eerder weten dat de waterbronnen van 46 plaatsen in het moerasgebied zijn opgedroogd door het kanaal. Bij elkaar zouden ruim 40000 mensen erdoor in hun bestaan worden bedreigd.

Reageer op dit artikel