nieuws

Herstel nodig van de wierden in Groningen

bouwbreed Premium

De zogeheten wierden in het Groninger landschap zijn toe aan intensief onderhoud en herstel. Dit staat in het ‘Wierden-perspectievenplan’ dat de Stichting Landschapsonderhoud Groningen heeft aangeboden aan de Groningse gedeputeerde van landbouw en milieu J. van Dijk.

Wierden zijn grotere en kleinere verhogingen van het landschap. In Friesland heten ze terpen. De wierden zijn aangelegd toen er nog geen dijken waren om de mens tegen het af en toe binnenstromende zeewater te beschermen. Groningen kent 206 van dergelijke wierden en ze vormen dan ook een kenmerkend onderdeel van de landschapsstructuur.

De wierden zijn de afgelopen decennia aan beschadiging onderhevig geraakt. De herverkaveling en verdere rationalisatie van de landbouw hebben hun tol geeist, evenals de aanleg van wegen. Bovendien zijn kenmerkende beplantingen van wierden verdwenen. Ook zijn allerlei elementen die bij het wierdenlandschap horen verdwenen of overwoekerd, te denken valt aan bij voorbeeld aan kerkepaden en oude dijken.

De Stichting Landschapsonderhoud Groningen wil nu het oude wierdenlandschap zo veel mogelijk herstellen. Daartoe moet de oorspronkelijke beplanting op de wierden zoveel mogelijk terugkeren, terwijl het laaggelegen landschap ‘kaal’ moet blijven. Op die manier wordt de wierdenstructuur duidelijker zichtbaar. Ook is het de bedoeling dat de opgaande lijnen naar een wierde voorzien worden van hagen.

Tevens wil de stichting oude kerkepaden opnieuw aanleggen en oude dijken in hun waarde herstellen.

In het ‘Wierden-perspectievenplan’ geeft de stichting een meerjarenplan voor het onderhoud en herstel van de wierden. De stichting vraagt de provincie nu om hier geld voor beschikbaar te stellen en klopt hiertoe ook aan bij de gemeenten in de provincie Groningen.

Reageer op dit artikel