nieuws

Extra steun woningbouw in knooppunt Arnhem-Nijmegen

bouwbreed

Het knooppunt ArnhemNijmegen kan voor de periode 1995 tot 2005 rekenen op f.89 miljoen extra rijkssteun voor onrendabele woningbouw. Hiervan krijgt Nijmegen f.68 miljoen voor 6500 woningen in zijn Waalsprong, Arnhem de resterende f.21 miljoen voor 3100 woningen in Driel-Oost (de Spoorsprong) en Meinerswijk.

De toezeggingen voor de extra hulp kreeg een delegatie van het IBBC-KAN, de groepbestuurders en ambtenaren die de inrichting van het knooppunt voorbereid, donderdagmiddag van minister Alders en staatssecretaris Heerma.

Bij terugkeer in Arnhem toonden ze zich dan ook zeer tevreden over het gesprek. Het extra geld betekent een subsidie van gemiddeld f.9300 per woning, “evenveel als de vier stadsgewesten in de Randstad is toegezegd. Daar zijn we blij mee want Gelderland krijgt maar zelden evenveel als het westen” , aldus gedeputeerde T. Doesburg.

De toezegging betekent ook, dat het rijk akkoord gaat met de voor het KAN uitgewerkte structuurschets en dat deze aansluit op de Vinex-nota.

“Een heel goed uitgangspunt dus om verder te gaan” , aldus de naglunderende gedeputeerde. Desondanks beschouwt hij de toezegging als een ‘eerste bod’ en eerste stap.

Brug

Uiteraard kwamen meer zaken aan de orde in het gesprek met de VROM-top. Een van de onderwerpen vormde de inrichting van het openbaar vervoer.

De Randstad heeft hiervoor al een eerste rijksbod binnen. Het KAN kwam niet zover:het heeft er eenvoudigweg geen plannen voor klaar. Daaraan zal nu echter hard worden verder gewerkt zodat in januari of februari er over gepraat kan worden met Verkeer en Waterstaat.

Het feit, dat de toezegging voor zon gesprek binnen is, wordt als winstpunt beschouwd. Dit houdt in, dat ook gepraat kan worden over een brug om de A73 over de Waal tot aan de A15 in de Betuwe door te trekken.

Deze brug wordt als absoluut noodzakelijk beschouwd voor de Nijmeegse Waalsprong (de bouw van 14000 woningen in de Betuwe). Merkwaardig genoeg beweerde de Nijmeegse wethouder Hompe nu in het Gelderse provinciehuis de brug “voor de eerste fase van de Waalsprong niet per se nodig te hebben” .

Bodemsanering

Wat betreft de bodemsanering zal in principe de bestaande regeling worden toegepast. Wel wil VROM mee betalen aan te verrichten onderzoek. In 1993 zal dit nader worden uitgewerkt. Ook zal volgend jaar verder worden gepraat over de door Nijmegen en Arnhem uitgewerkte stationslocaties voor kantorenbouw. Hetzelfde geldt voor de gevolgen van de Waal- en Spoorsprong noodzakelijke verplaatsing van tuinbouwbedrijven.

Deze grote aandacht voor de woningbouw is begrijpelijk. In de komende twintig jaar moeten in het gebied van het KAN (29 gemeenten met 700000 inwoners) 35 tot 40000 woningen worden gebouwd. Voor veruit de meeste ervan kan een rendabele exploitatie-opzet worden gemaakt. Voor een aantal echter niet. Dit geldt dus voor 6500 woningen in de eerste fase van de Waalsprong, voor 2200 in de Arnhemse Spoorsprong en 900 in Meinerswijk.

Als verdeelsleutel wordt aangehouden dat Nijmegen f.10460 extra per woning krijgt, Arnhem f.6800 (alles inclusief btw).

Reageer op dit artikel