nieuws

Duiven krijgt mestfabriek

bouwbreed Premium

Mestverwerking Midden-Oost Nederland (MeMon) is begonnen met de voorbereiding voor de bouw van een mestverwerkingsfabriek in Duiven. De bouw moet volgens plan eind volgend jaar beginnen. De verwerkingscapaciteit bedraagt jaarlijks 500000 ton mest. De installatie komt naast de afvalverbranding van de regio Arnhem (AVIRA) te staan. Na verwerking blijven van de drijfmest mestkorrels, schoon water, mestvet en biogas over.

De laatste twee produkten ke opgaan aan de opwekking van thermische en elektrische energie. De warmte die vrijkiomt bij de afvalverbranding gaat op aan de mestverwerking. Dat bespaart jaarlijks zon 15 miljoen kubieke meter aardgas. Vanaf 1995 wil de overheid jaarlijks 6 miljoen ton mest ke verwerken.

Het ministerie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij kent aan Nederlands tweede grootschalig mestverwerkingsinitiatief een subsidie toe.

Reageer op dit artikel