nieuws

Bonn stelt heffing op loondump in

bouwbreed Premium

Het bondsministerie voor Arbeid en Sciale zaken overweegt een loondump-heffing. Daarmee wil het ministerie het misbruik van werknemers uit Oosteuropese landen in de bouw voorkomen. Het gaat hierbij om werknemers uit landen waarmee Bonn eerder contracten afsloot. De Oosteuropese bouwvakkers ontvangen voor het werk in Duitsland doorgaans minder dan hun Duitse colegas. Voorts blijken de werkgevers het vaak niet zo nauw te nemen met het afdragen van de sociale lasten.

Daardoor kost een Oosteuropese bouwvakker minder en gaan een oneerlijke concurrentie aan. Eerder vroegen de Duitse bouwbedrijven het ministerie het aantal arbeidscontracten fors te verhogen. Nu eisen ze als gevolg van door te voeren arbeidstijdverkortingen en ontslagen het tegenover gestelde. Het kabinet keurde een wetsontwerp goedf dat werkgevers opdraagt aan alle werknemers het cao-loon uit te betalen. De wet wordt echter nog niet toegepast. De Duitse bouw telt momenteel officieel 83000 contractarbeiders. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk vier maal zo hoog. In 1993 zullen niet meer dan 100000 contractarbeiders naar Duitsland ke komen.

Reageer op dit artikel