bouwbericht

Lievingerveld: nieuwbouwlocatie zonder plan

bouwbreed 1125

Lievingerveld: nieuwbouwlocatie zonder plan

Lievingerveld, zo gaat het nieuwe buurtschap aan de oostkant van Beilen heten. De te ontwikkelen locatie is ongeveer 22 hectare groot en biedt plek aan circa 150 woningen. Door het gebied – niet ver van de dorpskern van Beilen – kronkelt een weg die nu vooral door fietsers wordt gebruikt.

Wonen

Bouwen ca. 150 woningen in CPO op nieuwbouwlocatie 'Lievingerveld' (voorheen Beilen-Oost genoemd) op het WMD terrein nabij de Beilerstroom / buurschap Lieving / Mullingsweg. Het ontwerpbestemmingsplan ligt december 2017 ter inzage. Duurzaam project vanwege intentie tot duurzaam bouwen.

BEILEN | Initiatief | € 10.000.000 - € 50.000.000

De gemeente Midden-Drenthe, waar Beilen onder valt, heeft onlangs het ontwerpbestemmingsplan naar buiten gebracht. De te ontwikkelen locatie is volgens de gemeente ‘anders dan andere woningbouwlocaties en bijzonder in Nederland’: toekomstige bewoners mogen namelijk veel zelf bepalen.

De gemeente Midden-Drenthe wil in deze landelijke omgeving een duurzaam buurtschap laten ontstaan dat zich op ‘organische wijze’ ontwikkelt. Dat houdt in dat het gebied geleidelijk ontstaat zonder vooropgezet plan. Deze ontwikkeling is niet nieuw, aldus de gemeente. ‘Integendeel: de eerste bewoners van ons land gingen ook wonen waar ze wilden. Vaak waren dat plekken die gunstig waren omdat ze grensden aan een weg of vruchtbare akkers. Er kwam geen architect of planoloog aan te pas! In de afgelopen twee eeuwen bepaalde politiek, planologen en projectontwikkelaars hoe ons landschap, en daarmee onze woonomgeving, er uit kwam te zien.’

De gemeente Midden-Drenthe wil breken met deze trend: door de ontwikkeling van Lievingerveld zo veel mogelijk over te laten aan de mensen die er graag willen wonen. Absolute vrijheid bestaat natuurlijk niet: er is bestaande infrastructuur, ze hebben te maken met landelijke wet- en regelgeving. Met andere woorden: toekomstige bewoners mogen met een minimaal pakket aan spelregels en voorwaarden een eigen woon-en leefomgeving creëren. Bewoners bepalen – in gezamenlijkheid – ook hoe de openbare ruimte er uit komt te zien.

Lievingerveld bestaat grotendeels uit een beekdallandschap en grenst aan de es. Het ene deel bestaat dus uit een lager gelegen beekdal, het andere deel ligt hoger en is min of meer omsloten door bos of bebouwing. Natuur en Milieufederatie Drenthe vindt het onverstandig dat er wordt gebouwd in het beekdal (veengrond): juist in dit gebied moet ruimte blijven voor waterberging om in de toekomst wateroverlast in Beilen zelf te voorkomen. Bouwen in beekdalen is –op grond van de steeds alarmerender klimaatvoorspellingen- bovendien niet meer van deze tijd. ‘Voor gemeente en zijn inwoners geldt wat ons betreft; beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald’, aldus de natuurorganisatie.


Plaats: Beilen
Opdrachtgever: Gemeente Midden-Drenthe
Ramingsgroep: Nog niet bekend
Nummer: 284829


 

Bekijk dit project op de site van Cobouw Bouwberichten.nl voor meer informatie. Met Cobouw Bouwberichten bent u als eerste op de hoogte van de laatste acquisitiekansen, zit u eerder en beter voorbereid aan tafel en realiseert u meer omzet door een vollere orderportefeuille.

Reageer op dit artikel